Asset Publisher Asset Publisher

Groźny pożar blisko aglomeracji miejskiej

W środę 17 kwietnia br. miał miejsce groźny pożar na terenie Nadleśnictwa Żołędowo.

W godzinach popołudniowych powstał pożar na terenach lasów miejskich i nieużytków Fordonu, dzielnicy Bydgoszczy. Duża dynamika pożaru spowodowana był warunkami meteorologicznymi, głównie zmiennym wiatrem, oraz utrzymującą się bardzo niską wilgotnością ściółki. Czynniki te przyczyniły się do  rozprzestrzeniania pożaru na coraz większym obszarze, zagrażając również pobliskim domostwom. Ostatecznie ogień rozprzestrzenił się w lasach miejskich Miasta Bydgoszczy na powierzchni prawie 24 ha, a także przedostal się do lasów Nadleśnictwa Żołędowo (Leśnictwo Jastrzębie), gdzie spłonęło prawie 6 ha powierzchni leśnej. Łącznie ogień objął prawie 30 ha terenów leśnych.

Do akcji natychmiast przystąpili leśnicy oraz 26 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych - łącznie ponad stu ludzi.

Lasy Państwowe to jedyny dysponent samolotów przeznaczonych do celów gaśniczych. Po wykryciu pożaru natychmiast zadysponowano z Regionalnego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego dwa samoloty typu Dromader M18 z Leśnej Bazy Lotniczej w Toruniu. Każdy z nich jest w stanie wykonać zrzut wody w ilości ok. 2500 litrów, a w trakcie pożaru łącznie wykonały 23 zrzuty środka gaśniczego, co daje prawie 60 ton wody podanej z góry.

Pożar został opanowany w późnych godzinach wieczornych, jednak pożarzysko będzie jeszcze przez wiele dni dozorowane, a w razie potrzeby dogaszane. 

Niebezpieczeństwo, które powstało ze strony pożaru zagrażało nie tylko lasom, ale również ludziom mieszkającym w pobliżu, stąd Policja podjęła działania w celu rzygotowania ludzi do ewentualnej ewakuacji.

Policja ustala przyczyny pożaru, z którymi prawdopodobnie wiąże się umyślne podpalenie lub nieostrożne obchodzenie się z ogniem.

Przypominamy, że na terenach leśnych i w odleglości do 100 m od lasu, używanie otwartego ognia jest zabronione, a złamanie tego zakazu wiąże się z surowymi konsekwencjami.

Tylko w bieżącym roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu przeznaczyła ponad 3 mln zł na przeciwpożarowe usługi lotnicze, aby chronić lasy, a także ludzi.