Asset Publisher Asset Publisher

Debata "Polski model gospodarki leśnej a Europejska Strategia Bioróżnorodności"

W ostatnich dniach w Europejskie Forum Przyszłości prowadzono wiele debat na tematy związane z ochroną przyrody i planami Komisji Europejskiej w tym zakresie. Jedna z debat toczyła się na temat: "Polski model gospodarki leśnej a Europejska Strategia Bioróżnorodności".

W panelu wystąpili m.in. Pan Edward Siarka Sekretarz Stanu w Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Pan Józef Kubica, p.o. Dyrektora Generalnego Lasy Państwowe, a także Pan Bartosz Michał Bazela, Dyrektor Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.


Podczas dyskusji Pan Minister Edward Siarka poruszył m.in. zasadność założeń strategii oraz podkreślił, że kluczową kwestią jest dobra, gruntowna diagnoza stanu obecnego, która pozwoli wysunąć rzetelne wnioski i na nich zbudować potrzebny i realny plan działania. Pan Minister zwrócił również uwagę na fakt, iż obecne założenia Europejskiej Strategii Bioróżnorodność prowadzą do całkowitego wyłączenia z użytkowania w Polsce prawie 3 mln ha terenów leśnych. Oznacza to zatrzymanie użytkowania lasów nie tylko w sferze produkcji surowca drzewnego, ale również w sferze ich udostępnienia społeczeństwu, a więc zamknięcia dla ludzi.

Z kolei Pan Józef Kubica, p.o. Dyrektora Generalnego Lasy Państwowe podkreślił skutki społeczne i ekonomiczne wprowadzenia do praktyki zapisów Strategii - m.in. utratę pracy przez co najmniej 100 tys. osób związanych nie tylko z gospodarką leśną, ale również przemysłem drzewnym. Pan Dyrektor przytoczył również następstwa przyrodnicze, których możemy być świadkami po wprowadzeniu planowanych regulacji prawnych, m.in. dewastację lasów Ameryki Płd. i Azji spowodowaną silnym ograniczeniem pozyskania surowca drzewnego w Europie. Zwrócił również uwagę na brak planowania w gospodarowaniu lasami na innych kontynentach oraz poszanowania przyrody.

Natomiast Pan Bartosz Michał Bazela Dyrektor RDLP w Toruniu zaznaczył, że polski model leśnictwa jest wzorem dla innych krajów, m.in. dlatego, że zdecydowana większość lasów jest państwowa, a gospodarka leśna jest prowadzona w oparciu o 10-letnie plany urządzenia lasu dla każdego nadleśnictwa. Dzięki temu na każdej płaszczyźnie działania zachowana jest równowaga i poszanowanie wszystkich wartości. Pan Dyrektor zwrócił również uwagę na wielofunkcyjność polskiego modelu gospodarki leśnej oraz zalety z tego płynące tak dla przyrody, jak i dla ludzi.

Zachęcamy do obejrzenia całej debaty. Materiał znajduje się poniżej.