Asset Publisher Asset Publisher

Dąb Niepodległości rośnie już w Bydgoszczy

W czwartek 17 maja 2018 r. przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy został posadzony dąb upamiętniający Stulecie Odzyskania Przez Polskę Niepodległości. Obok Dębu Niepodległości wkopana została „kapsuła czasu”, zawierająca m.in. przesłanie wojewody Mikołaja Bogdanowicza do przyszłych pokoleń, listy uczniów z regionu oraz aktualne materiały prasowe, radiowe i telewizyjne.

W tym szczególnym roku życzymy Wam, Drodzy Przyszli Rodacy, aby Polska Waszego czasu była krajem silnym, niepodległym, bezpiecznym i dostatnim. Niech dąb, który dziś posadziliśmy, zapuści głęboko korzenie, niech daje Wam ożywczy cień i przypomina o tych, którzy byli przed Wami – napisał w liście do przyszłych pokoleń wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Przedstawiciel rządu w terenie wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest pamięć o naszej trudnej historii, o naszych bohaterach narodowych i tych, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Dziękuję również tym wszystkim, którzy zechcieli włożyć listy, pamiątki naszych czasów do kapsuły czasu.  Myślę, że to symboliczny element dzisiejszego wydarzenia.  Dzięki kapsule możemy wpisać się na stałe w naszą historię.  Musimy pamiętać o naszej historii i przekazywać ją kolejnym pokoleniom Dziękuję za zaangażowanie młodzieży tutaj obecnej, która również ma swój wkład do kapsuły czasu – mówił.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Bartosz Bazela w „kapsule czasu” umieścił Przesłanie Leśników Polskich.

Niech ten dąb – drzewo długowieczne, silne, niezłomne, z czasem potężne i pełne majestatu – trwa i rozwija się wraz z Rzeczpospolitą, naszą ukochaną Ojczyzną. Niech będzie świadkiem pomyślności Państwa i Narodu, i przez długie stulecia łączy następujące po sobie pokolenia Polaków, by mogły  z jednakową mocą, wiarą i miłością żyć i pracować w pokoju i radości, przekazując swoim następcom bezcenny dar – Polskę Niepodległą – brzmi fragment listu.

Przewodniczący Zespołu Doradczego „Niepodległa” przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim prof. Wojciech Polak, zwracał uwagę na to, że dąb to drzewo królewskie.

Pod dębami odpoczywali nasi królowie po bitwach - tak przynajmniej mówią legendy. Pod dębami ucztowano, świętowano. Dąb był symbolem potęgi, ale i długowieczności. Ten dąb w Bydgoszczy będzie szumiał i zachwycał wszystkie przyszłe pokolenia. Niech ten dąb będzie świadectwem z jednej strony trwałości naszego państwa, jego przyszłej potęgi, a z drugiej strony, także niech będzie symbolem trwałości naszego województwa kujawsko-pomorskiego, którego tradycje i etos wykuwamy na co dzień i myślę, że to robimy to dobrze – mówił profesor.

Przesłanie do Rodaków w przyszłości przygotował ordynariusz diecezji bydgoskiej, JE ks. biskup Jan Tyrawa. W kapsule umieścił je ks. prałat Stanisław Kotowski, proboszcz parafii farnej w Bydgoszczy.

W kapsule czasu zdeponowane zostały również: egzemplarz książki prof. Wojciecha Polaka, orzełek Agencji Wywiadu generała Zbigniewa Nowka, znaczek „Solidarności” od Leszka Walczaka, Szefa NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego, karta pocztowa wydana z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, okolicznościowa moneta Narodowego Banku Polskiego, znaczek z logo „Niepodległa” oraz logo Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Trafiły do niej również listy uczniów z 15 szkół z całego województwa, dzisiejsze gazety, nagrania telewizyjne i radiowe z zapowiedziami uroczystości, płyty CD Rafała Blechacza i Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” oraz moneta okolicznościowa Narodowego Banku Polskiego.

Sadzenie dębów z okazji Stulecia Odzyskania Przez Polskę Niepodległości to wspólna inicjatywa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Akcja „Sadzimy drzewa dla przyszłych pokoleń” odbywa się w ramach projektu „Kujawsko-Pomorskie. Razem dla Niepodległej”.  W całym województwie odbyło się już ponad 20 uroczystości, podczas których posadzono pojedyncze drzewo, aleję bądź las Niepodległości. Udział w kampanii zapowiedziało w sumie blisko 70 samorządów z wszystkich powiatów regionu.

 


Relacja filmowa z sadzenia Dębu Niepodległości: https://www.youtube.com/watch?v=ZyIh-oFS41A