Asset Publisher Asset Publisher

Aktualne problemy ochrony lasu w Polsce

Aktualne problemy ochrony lasu w Polsce to tytuł trwającej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu konferencji, którą zorganizował Instytut Badawczy Leśnictwa wspólnie z Polskim Towarzystwem Leśnym i RDLP w Toruniu.

Od zawsze leśnicy w swojej codziennej pracy zajmowali się monitorowaniem stanu zdrowia lasów. Jeśli drzewa sygnalizują chorobę lub obecność szkodnika poprzez objawy, wówczas podejmujemy stosowne działania. Nie zawsze mają one charakter natychmiastowy, bo las to skomplikowany ekosystem, który posiada wiele mechanizmów radzenia sobie z niekorzystnym czynnikiem. Wszystko zależy od skali i czasu oddziaływania tego czynnika i jego natężenia.

W ostatnich latach obserwujemy podnoszenie średnich temperatur powietrza i obniżanie sum opadów rocznych oraz obniżanie poziomu wód gruntowych. To bardzo osłabia drzewa, szczególnie takich gatunków jak świerki, jesiony, dęby, brzozy, jodły, modrzewie. Z kolei osłabione lasy są chętniej atakowane przez owady, które odżywiają się ich tkankami. Bogactwo bazy pokarmowej powoduje w takiej sytuacji gwałtowny wzrost liczebności owadów danego gatunku, co dalej wpływa na jeszcze większe ich żerowanie i uszkadzanie drzew.

Kolejnym ważnym tematem podczas konferencji jest zastosowanie chemicznych środków ochrony roślin, biologicznymi preparatami. Nad tymi i wieloma innymi kwestiami dyskutują specjaliści w zakresie ochrony lasu.

W trakcie konferencji przewidziano również wyjazd na teren Nadleśnictwa Gołąbki, gdzie niedawno uruchomiono nawadnianie terenów leśnych wodą opadową z Zakładu Górniczego w Wapiennie.