Lista aktualności Lista aktualności

Wracamy do szkoleń wojskowych sprzed lat

W dniu 21 czerwca br. w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi rozpoczęło się pilotażowe szkolenie w ramach Przysposobienia Wojskowego Leśników (PWL), zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu we współpracy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

Pierwsza grupa leśników z terenu toruńskiej dyrekcji rozpoczęła szkolenie podstawowe, które pozwoli im posiąść wiedzę o działaniach taktycznych oraz nabyć umiejętności posługiwania się bronią. Celem szkolenia jest sprawna współpraca leśników z wojskiem i innymi służbami w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
Szkolenie prowadzą instruktorzy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, żołnierze reprezentujący wysoki poziom wyszkolenia oraz duże doświadczenie na polu walki, m.in.uczestniczący w przeszłości w misjach zagranicznych.
 
-Leśnicy posiadają najlepszą wiedzę o lesie i jego możliwościach w sytuacji zagrożenia, z kolei żołnierze wiedzą, jak taktycznie wykorzystać ten potencjał oraz jak bronić się przed atakiem. Podczas tego szkolenia chcemy wymienić się tą wiedzą.- powiedział podczas otwarcia dzisiejszego szkolenia płk Krzysztof Leszczyński, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.
 
Cykl szkoleń, który dzisiaj zainaugurowano nawiązuje do przedwojennego przeszkolenia wojskowego leśników. W 1933 roku Naczelny Dyrektor Lasów Państwowych Adam Loret i minister spraw wojskowych gen.dyw.Tadeusz Kasprzycki zawarli umowę o zorganizowaniu szkolenia wojskowego leśników w ramach powołanej paramilitarnej organizacji wojskowej PWL.
Przysposobienie Wojskowe Leśników miało na celu krzewienie kultury fizycznej i sportu, ale również przygotowywało do zadań, które miały być przydzielone w czasie wojny. Kładziono nacisk m.in.na przygotowanie bojowe w specyficznych warunkach, jakie stwarza las oraz działania sabotażowe na tyłach wroga.
Dzięki PWL z chwilą wybuchu II wojny światowej 12 tysięcy w pełni przeszkolonych leśników i robotników leśnych stanęło do walki w obronie ojczyzny.