Lista aktualności Lista aktualności

Święto Lasu w Solcu Kujawskim

Tegoroczne Święto Lasu leśnicy regionu kujawsko-pomorskiego obchodzili w Solcu Kujawskim, w piątek 3 czerwca.

Na zaproszenie Janusza Kaczmarka, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w uroczystym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szeregu instytucji współpracujących na co dzień z leśnikami, a wśród nich Jan Krzysztof Ardanowski, poseł na Sejm RP oraz Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski.

Swoje święto leśnicy rozpoczęli od uczestnictwa we Mszy św. w kościele pw. bł. Michała Kozala w Solcu Kujawskim. Liturgię sprawował proboszcz ks. Jerzy Celkowski w asyście kapelanów – ks. Wojciecha Frątczaka i ks. Gabriela Aronowskiego. Ksiądz Proboszcz w słowie powitalnym podziękował dyrektorowi Kaczmarkowi za wybór miejscowego kościoła na spotkanie modlitewne leśników i podkreślił bliskie związki parafii z tym środowiskiem zawodowym. Zwrócił też uwagę na szczególne znaczenie dnia 3 czerwca, w którym Kościół katolicki świętuje uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Wypełnić życiową misję
Homilie wygłosił ks. Gabriel Aronowski – kapelan leśników diecezji toruńskiej. Podkreślił znaczenie życia we wspólnocie opartej na miłości i przyjaźni, a taką jest Kościół i taką w pewnym sensie jest też grupa środowiskowa leśników, braci leśnej. Najbardziej nieszczęśliwi są bowiem ludzie, którzy posiadają wiele dóbr materialnych, ale wybrali samotność i życie tylko dla siebie. Wybrali życie bez Boga i bez ludzi. Ludzi dobrej woli cechuje ponadto pragnienie posiadania darów i charyzmatów Ducha Świętego. Człowiek bowiem bez Niego nic nie zbuduje.

Kapłan podkreślił znaczenie jedności leśników dla dobra własnego, dobra społeczeństwa, lasów, a poniekąd i polskiej przyrody, którą zarządzają. Przywołał obraz Chrystusa – Dobrego Pasterza, wokół którego trzeba budować wspólnotę opartą na głębokiej miłości. „Na wielki dar miłości Bożej starajmy się odpowiedzieć przez gorliwe wypełnianie życiowej misji i powołania" – zakończył kapelan.

Mszę św. uświetnił akompaniament w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych z Tucholi pod dyrekcją Mirosława Pałczyńskiego. Uczestnicy uroczystości mogli też – po zakończeniu liturgii – wysłuchać krótkiego, aczkolwiek dynamicznego recitalu w jej wykonaniu.

Największą wartością człowiek
Po Mszy św. goście i leśnicy udali się do Ośrodka Szkoleniowego przy Nadleśnictwie Solec Kujawski, gdzie kontynuowany był program Święta Lasu. Na wstępie odczytano list dr. Konrada Tomaszewskiego, dyrektora generalnego LP, skierowany do uczestników uroczystości, zawierający życzenia z okazji regionalnych obchodów Święta Lasu.  Następnie, dyrektor Janusz Kaczmarek w przekrojowej prezentacji przybliżył słuchaczom aktualny stan lasów kujawsko-pomorskich, możliwe zagrożenia, jak również wyzwania przed jakimi stają leśnicy jednostek organizacyjnych Regionalnej Toruńskiej Dyrekcji. W podsumowaniu pokreślił, że największą wartością i atutem Lasów Państwowych na Kujawach i Pomorzu są ludzie, zarówno Służba Leśna, jak i pracownicy pozostałej administracji. To dzisiaj dobrze wykształcona, kompetentna kadra. Ludzie oddani lasom i Polsce.

Dyrektor Kaczmarek podziękował leśnikom za ofiarną i owocną pracę. Prosił o przekazanie podziękowań i najlepszych życzeń załogom jednostek, które reprezentują.

Odznaczeni, wyróżnieni
W regionalnej naradzie leśników zwołanej z okazji Święta Lasu uczestniczyli nadleśniczowie oraz 3-osobowe delegacje reprezentujące nadleśnictwa i biuro RDLP w Toruniu, w tym osoby odznaczone i wyróżnione. Krzysztof Szumielski, leśniczy Leśnictwa Tryszczyn w Nadleśnictwie Żołędowo został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Dwudziestu trzech pracowników zostało odznaczonych przez Prezydenta RP Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. Minister Środowiska nadał Odznakę Honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej" dwóm pracownikom. Dwunastu pracownikom Dyrektor RDLP w Toruniu nadał Kordelas Leśnika Polskiego – najwyższe honorowe wyróżnienie w leśnictwie polskim. Natomiast odznaką „Za zasługi dla lasów kujawsko-pomorskich" dyrektor odznaczył czternaście osób.

Cenimy polskich leśników
Poseł Jan Krzysztof Ardanowski w wypowiedzi nawiązał do dramatycznych dziejów narodu polskiego, w których jako wielcy patrioci odznaczyli się leśnicy. Wielu z nich nie zawahało się oddać życia w obronie Ojczyzny. Dzisiaj leśnicy polscy są niezastąpieni jako gospodarze dobrze zarządzający lasami państwowymi, bezcennym majątkiem narodowym.

Wicewojewoda Józef Ramlau przypomniał wiekopomną, na wskroś nowoczesną ustawę o lasach z 1991 roku, którą przygotowało środowisko leśników, a która stała się silnym fundamentem dla nowoczesnych, silnych, stabilnych polskich lasów państwowych. „Po 25 latach od tamtych wydarzeń mogę powiedzieć, że lasami, majątkiem państwa, który został powierzony waszej pieczy, administrujecie w sposób perfekcyjny" – zaakcentował wojewoda. „Leśnikiem zostaje się z powołania. Wywodzę się z tego środowiska, wychowałem się w leśnej rodzinie, więc wiem, że leśnicy to ludzie, którzy wykonują swój zawód z zamiłowania" – dodał.

Gratulacje i życzenia leśnikom kujawsko-pomorskim przekazali (w imieniu Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego) Małgorzata Walter – dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Teresa Substyk – burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski, Janusz Halak – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej i Zdzisław Dąbrowski – prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Świąteczny las
Po części oficjalnej, dyrektor Janusz Kaczmarek, goście i nadleśniczowie uczestniczyli w sadzeniu drzewek na powierzchni leśnej sąsiadujących z Ośrodkiem Szkoleniowym przy Nadleśnictwie Solec Kujawski. Będzie on żywą pamiątką obchodów regionalnego Święta Lasu 2016; by dobrej leśnej tradycji stało się zadość. Spotkanie zakończył poczęstunek pod namiotami przy Ośrodku, jako że i pogoda w tym uroczystym dniu była łaskawa dla świętujących leśników i ich gości.