Lista aktualności Lista aktualności

Rozpoczęliśmy dyżurowanie

Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne w tym roku przyspieszono dyżur Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego w Nadleśnictwie

Pełną gotowość  ogłosiliśmy już od 15 marca.  Od tego dnia rozpoczął działalność zintegrowany system wykrywania pożarów. Tereny naszych lasów objęliśmy stałym monitoringiem wykrywającym zadymienia na terenach lasów. Wzmożemy również patrole zarówno leśników, jak i straży leśnej  pod kątem zapobiegania powstawaniu pożarów oraz wykrywania zaistniałych niebezpiecznych zdarzeń. Przypominamy także o zakazie używania otwartego ognia na terenie lasów, jak również w odległości do 100 metrów od nich. Liczymy jednocześnie na współpracę całego społeczeństwa i informowaniu nas o każdym przypadku wystąpienia zagrożenia dla naszych lasów. Wszelkie te działania mają na celu ochronę dobra całego społeczeństwa jakim są lasy państwowe.