Lista aktualności Lista aktualności

Oferta sprzedaży polowań w OHZ LP na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w sezonie łowieckim 2024/2025

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na sprzedaż polowań indywidualnych na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny będących w zarządzie Nadleśnictw: Dąbrowa, Zamrzenica, Lutówko, Różanna i Brodnica.

Polowania realizowane będą za pośrednictwem Biur Polowań Ośrodków Hodowli Zwierzyny (OHZ) przy w/w Nadleśnictwach.

Zapraszamy do współpracy i skłądania swoich ofert!

Szczegóły opisane zostały w ogłoszeniu o sprzedaży oraz załącznikach do ogłoszenia.

„Ogłoszenie o sprzedaży polowań w sezonie łowieckim 2024/2025”

Przedmiotem oferty jest sprzedaż w trybie otwartym polowań indywidualnych organizowanych na terenie obwodów łowieckich nr 17, 29, 35, 46, 57, 72 i 79  będących w zarządzie Nadleśnictw: Dąbrowa, Zamrzenica, Lutówko, Różanna i Brodnica w sezonie łowieckim 2024/2025.

Materiały:

  1. Ogłoszenie o sprzedaży polowań w sezonie łowieckim 2024/2025.
  2. Wzór umowy sprzedaży usług turystycznych (polowań) oraz trofeów i skór upolowanej zwierzyny
  3. Oferta ilościowa zwierzyny z podziałem na gatunki i płeć na sezon łowiecki 2024/2025, (załącznik nr 1)
  4. Wzór oferty cenowej za organizację polowań i trofea z zastrzeżeniem minimalnej wartości stawki bazowej – 200 zł brutto (załącznik nr 2)
  5. Formularz ofertowy (załącznik nr 3),
  6. Aktywny arkusz Excel do oferty cenowej za organizację polowań i trofea (kalkulator) na potrzeby obliczenia oferowanej stawki z zastrzeżeniem minimalnej wartości stawki bazowej – 200 zł brutto/pkt. (załącznik nr 4).