Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwa wsparły Gminy w realizacji inwestycji drogowych

Jednostki Lasów Państwowych od lat dofinansowują samorządy w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg, które mają związek z prowadzoną gospodarką leśną.

W środę 2 sierpnia br. w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu miało miejsce spotkanie, podczas którego Nadleśniczowie wręczyli Wójtom gmin, na terenie których znajdują się nadleśnictwa, symboliczne vouchery, będące zapowiedzią wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego w realizacji inwestycji drogowych. Łączna wartość kwot, ktre zostaną przekazane wynosi 11.176.100,00 zł.

Udzielone promesy są przejawem społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych za aspekty środowiskowe i interesy społeczne. Należy pamiętać, że sieć dróg gminnych przede wszystkim służy społeczeństwu, jednak korzystają z niej także leśnicy oraz współpracujący z nimi przedstawiciele podmiotów gospodarczych oraz służby ratownicze. Z punktu widzenia prowadzonej gospodarki leśnej, drogi objęte inwestycjami, stanowią istotne szlaki komunikacyjne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów lub innych celów sprawnego zarządzania terenami leśnymi.

Samorządowcom pogratulował Pan Jarosław Molendowski Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, wyrażając nadzieję wielu korzyści, płynących ze wspólnych przedsięwzięć:
- "Podjęte wspólnie działania, przyniosą efekty w postaci poprawy stanu technicznego wybranych dróg lokalnych. Jestem jednak przekonany, że realizacja wspólnych inwestycji drogowych, będzie także służyła okolicznym mieszkańcom. Przekazując z Funduszu Leśnego środki na rozwój dróg lokalnych, Lasy Państwowe przyczyniają się także do tworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. Bardzo się cieszę, że dzięki Państwa zaangażowaniu i naszej współpracy, możliwe będzie poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i podniesienie poziomu życia lokalnych społeczności. Na pewno przełoży się to także na zwiększenie atrakcyjności
oraz dostępności terenów leśnych."

W spotkaniu wziął udział również Pan Mariusz Kałużny Poseł na Sejm RP, który także wyraził  zadowolenie z podjętej współpracy oraz podkreślił rolę sieci komunikacji w rozwoju małych miejscowości.

Środki, którymi Lasy Państwowe wesprą inwestycje drogowe, pochodzą z Funduszu Leśnego.