Lista aktualności Lista aktualności

N. Toruń: Mroczne Piwnice...

Jest takie miejsce pod Toruniem zwane „Małą Białowieżą” i chodź nie jest wpisane na listę obiektów UNESCO ma również niepowtarzalną wartość przyrodniczą i historyczną.

Rezerwat „Las Piwnicki”, bo o tym miejscu chcielibyśmy wspomnieć leży w miejscowości Piwnice na terenie leśnictwa Łysomice. Wieś Piwnice została wymieniona w 1346 roku jako dobra rodziny Ritterów. W 1520 roku Król Zygmunt Stary nadał czynsz z wsi miastu Toruniowi. Historia ochrony tego terenu sięga roku 1912 kiedy ówczesny właściciel – Meister, oficjalnie zabronił wszelkich form eksploatacji lasu . Ochronę rezerwatu zainicjował prof. Adami Wodziczko w 1924 r. Ochronie podlega grąd na powierzchni 36,95 ha z dębami liczącymi około 300 lat, pamiętającymi I rozbiór Polski oraz ustanowienie Konstytucji 3 Maja. Sosna została wprowadzona sztucznie na początku XIX w. i liczy około 240 lat. Zarówno sosny jak i dęby wykazują objawy starzenia, obumierają i powoli giną z drzewostanu. W ich miejsce zaczyna pojawiać się podrost graba i osiki. Jesteśmy obserwatorami naturalnej wymiany pokoleń w lesie i do tej obserwacji zapraszamy również Państwa.