Lista aktualności Lista aktualności

Minister Michał Woś spotkał się z leśnikami

Minister Środowiska Michał Woś 7 lipca br. przebywał w Toruniu. W ramach tej wizyty spotkał się z grupą leśników reprezentujących 27 nadleśnictw i kierownictwo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

Wizyta ministra Michała Wosia miała miejsce na terenie szkółki leśnej Bielawy podtoruńskiego Nadleśnictwa Dobrzejewice. Spotkanie było okazją do podsumowania wiosennej kampanii odnowieniowej, w ramach której kujawsko-pomorscy leśnicy posadzili ponad 5700 ha hektarów lasów; z tego aż 65 proc. (3740 ha) – to nowe pokolenie lasu na terenach zniszczonych przez huragan stulecia w sierpniu 2017 r.

Informację o wiosennych odnowieniach lasu przedstawił Bartosz Bazela, dyrektor RDLP w Toruniu uzupełniając ją materiałem filmowym o ubiegłorocznej akcji #SadziMY, którą zainaugurował wówczas w Nadleśnictwie Rytel prezydent Andrzej Duda. Akcja cieszyła się ogromną popularnością i w całym kraju uczestniczyło w niej tysiące ludzi. W tym roku ze względu na epidemię akcję zawieszono, jednak leśnicy do niej powrócą, gdy zagrożenie minie, gdyż społeczne zainteresowanie nią nie słabnie.

Minister Woś poinformował, że wraz z dyrektorem generalnym Andrzejem Koniecznym kontynuują cykl spotkań z leśnikami w całym kraju. Wobec różnych zagrożeń zapewnił o swojej solidarności z leśnikami.

 - Zawsze będę bronił Lasów Państwowych i leśników. – mówił minister – Polscy leśnicy wielokrotnie dowiedli, że na to zasługują jako grupa społeczna, która zawsze dbała o polskie interesy i polskie sprawy. Lasy Państwowe są organizacją świetnie zorganizowaną, niezawodną, na którą zawsze można liczyć. Świadczą o tym również sukcesy związane z likwidacją skutków huraganu stulecia i prowadzoną tam odbudową lasów.

Dyrektor generalny Andrzej Konieczny zwrócił uwagę, że epidemia dotyka Lasy Państwowe podobnie jak całą gospodarkę. Kierownictwo podjęło jednak szereg decyzji, które minimalizują skutki. Przede wszystkim ograniczane są koszty i wstrzymane nowe inwestycje. W dziale zatrudnienia prowadzona jest rekrutacja wewnętrzna powiązana z programem emerytalnym. Stwarza to szersze możliwości awansu dla młodszego pokolenia leśników. Wszelkie działania nakierowane są na maksymalną ochronę pracowników Lasów Państwowych i ich rodzin.

Dyrektor Konieczny z uznaniem wyrażał się o wynikach, w tym ekonomicznych, toruńskiej dyrekcji Lasów Państwowych, które należą obecnie do najlepszych w kraju. Podziękował za służbę i wielkie poświęcenie w pracy leśników odbudowujących lasy i całą infrastrukturę w nadleśnictwach dotkniętych przez nawałnice z sierpnia 2017 r. Podziękował również ministrowi Wosiowi za przyjęcie zaproszenia do cyklu spotkań z leśnikami, w ramach którego gościł wcześniej w Katowicach i Kutnie, a obecnie w Toruniu.

Podczas pobytu w Nadleśnictwie Dobrzejewice minister Woś zapoznał się z „produkcją” leśnej szkółki kontenerowej Bielawy. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Aktualnie hoduje się tu rocznie nawet 7,5 mln sadzonek drzew i krzewów leśnych z zakrytym systemem korzeniowym. Niemal w całości trafiają one na teren nadleśnictw klęskowych, gdzie trwa odbudowa lasów zniszczonych przez huragan stulecia w 2017 r.