Lista aktualności Lista aktualności

Jubileuszowa ,,Leśna Skrzynia Skarbów''

W miniony piątek tj. 7 czerwca w Parku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Nadleśnictwa Żołędowo, odbyło się zakończenie jubileuszowej, bo już dziesiątej ,,Leśnej Skrzyni Skarbów''. W roku szkolnym 2018/2019 do projektu edukacyjnego przystąpiło 60 przedszkoli i 25 szkół podstawowych z Bydgoszczy i okolic.

Gospodarz, nadleśniczy Krzysztof Sztajnborn, rozpoczął imprezę powitaniem gości i zaproszeniem do wspólnego świętowania. Uroczystość była doskonałą okazją do podsumowania dziesięciu lat istnienia ,,Leśnej Skrzyni Skarbów''. Pomysłodawczyni projektu Ewa Turska z Przedszkola Niepublicznego ,,Tęcza'' w Bydgoszczy podziękowała wszystkim osobom, bez których przedsięwzięcie nie doszłoby do skutku. 

Po oficjalnym rozpoczęciu nadszedł czas na integrację i naukę poprzez zabawę. Tym razem osobami biorącymi udział w zajęciach nie były dzieci, a nauczyciele - koordynatorzy projektu w przedszkolach i szkołach. Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli przygotowali dziesięć stanowisk z różnymi zadaniami do wykonania i ulokowali je w parku przy nadleśnictwie. Zasady zabawy przedstawiła Grażyna Szczepańczyk ze wspomnianego wyżej KPCEN. Integracji sprzyjał fakt, że nauczyciele zostali przydzieleni losowo do dziesięciu grup. Uczestnicy stanęli przed zadaniem wykonania rozmaitych czynności - m.in. tworzyli pamiątkowy plakat, układali nowy tekst do melodii znanej wszystkim piosenki ,,Pieski małe dwa'', segregowali śmieci przy pomocy robota. Wszystkie aktywności wykonywali z zaangażowaniem i ogromnym zapałem. 

Jesienią w ramach projektu ,,Leśna Skrzynia Skarbów'' leśnicy z Nadleśnictwa Żołędowo, zorganizowali konkurs pn. ,,Żołędziowe zbiory''. Polegał on na zbiorze żołędzi oraz kasztanów i dostarczeniu ich do wybranych leśnictw. Warto wspomnieć, że wygrało Przedszkole nr 18 w Bydgoszczy, które dostarczyło aż 1588 kg kasztanów i 328 kg żołędzi. Podczas piątkowej uroczystości nadleśniczy Krzysztof Sztajnborn nagrodził najlepszych uczestników tego konkursu. 

Zwieńczeniem spotkania było wręczenie nagród wszystkim placówkom, które brały udział w projekcie ,,Leśna Skrzynia Skarbów'' i spełniły warunki regulaminu. 

Upominki i pamiątkowe medale dla szkół podstawowych wręczył Adam Musiała - Dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, Kazimierz Stosik - wieloletni inżynier nadzoru i edukator w Nadleśnictwie Żołędowo (obecnie inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Szubin) nazwany ,,Ojcem Leśnej Skrzyni Skarbów'' oraz nadleśniczy Krzystof Sztajnborn, który od samego początku angażuje się w realizację założonych w ramach projektu działań. 

Przedszkola otrzymały nagrody z rąk Jarosława Chłąda z Nadleśnictwa Bydgoszcz, Piotra Tabaki - zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Żołędowo i Adama Markiewicza - inżyniera nadzoru Nadleśnictwa Żołędowo. 

Szczególne podziękowania należą się paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Żołędowie, które upiekły przepyszne domowe ciasta i tym samym wzbogaciły imprezę o słodki poczęstunek. 

Jednym z warunków regulaminu projektu, było wykonanie wystawy prezentującej prace dzieci stworzone w ramach zajęć z ,,Leśną Skrzynią Skarbów''. Wystawy można oglądać do 23 czerwca w siedzibie Nadleśnictwa Żołędowo. 

Czym jest ,,Leśna Skrzynia Skarbów''?

To projekt edukacyjny, polegający na realizowaniu w placówce tematyki leśnej, przyrodniczej i ekologicznej w oparciu o materiały dydaktyczne, które zawiera ,,Leśna Skrzynia Skarbów''. Adresowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych z Miasta Bydgoszczy oraz wybranych z województwa kujawsko-pomorskiego. Skrzynia wędruje po placówkach biorących udział w projekcie według ustalonego wcześniej harmonogramu. 

Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Ewa Turska z Przedszkola Niepublicznego ,,Tęcza'' w Bydgoszczy. Projekt powstał w partnerstwie z Nadleśnictwem Żołędowo, Biurem Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Mista Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej. 

,,Leśna Skrzynia Skarbów'' objęta jest honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem medialnym miesięcznika ,,Bliżej Przedszkola'' i portalu ,,Zielona Lekcja''.