Lista aktualności Lista aktualności

Jak zatrzymać nielegalny off-road na toruńskim poligonie?

W Nadleśnictwie Gniewkowo odbyło się spotkanie leśników, przedstawicieli świata nauki oraz policji i wojska. Wspólnie szukali oni rozwiązania narastającego problemu nielegalnych wjazdów pojazdami typu quad czy motor crossowy, na teren poligonu, gdzie znajduje się również obszar ochrony Natura 2000.

Spotkanie miało miejsce 3 marca i odbyło się z udziałem m. in. Marka Machnikowskiego Zastępcy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, przedstawicieli Nadleśnictwa Gniewkowo, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Placówki Żandarmerii Wojskowej w Toruniu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz myśliwych.

Położony na południe od Torunia poligon artyleryjski w dużej części leży na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo. Dla ochrony szczególnie cennych siedlisk przyrodniczych został na tym terenie wyznaczony również obszar Natura 2000 Wydmy Kotliny Toruńskiej. W skali całego kraju teren ten posiada bardzo duże znaczenie przyrodnicze. Jako jedyny w Polsce jest położony na rozległych wydmach śródlądowych, charakteryzuje się też dużą bioróżnorodnością. Występują tam chronione gatunki m. in. wilk, motyle, pajęczaki oraz wiele rzadkich gatunków roślin. Ze względu na prowadzone przez wojsko działania artyleryjskie duża poligon jest objęty stałym zakazem wstępu.

Nasilające się w ostatnim czasie nielegalne wjazdy pojazdami silnikowymi wyrządzają ogromne szkody w przyrodzie, a dodatkowo kierowcy narażają się na duże niebezpieczeństwo znajdując się na poligonie podczas prowadzonych działań wojskowych. Na skutek wielokrotnych przejazdów motocykli i quadów w wielu miejscach wydmy zostały znacznie zniszczone, dotyczy to roślinności jak i samej gleby, na której naturalne odtworzenie trzeba będzie czekać wiele lat. Ogromny hałas silników szybko przemieszczających się pojazdów w różnych kierunkach powoduje, że zwierzęta przestraszone uciekają. Stanowi to duże zagrożenie szczególnie w okresie wychowywania młodych. Dodatkowo niszczone są ostoje zwierząt, gniazda owadów i ptaków oraz roślinność.

Służby takie jak Straż Leśna, wojsko, czy policja regularnie patrolują teren, udzielają kierowcom pouczeń i przypominają o zagrożeniach wynikających z nielegalnego off-roadu.  Kierowcy  jednak łamią zakazy wstępu ignorując przy tym tablice informacyjne. Poruszają się bardzo często  nieoznakowanymi pojazdami i nie zatrzymują do kontroli.

Przypominamy, że za nielegalny wjazd na teren poligonu oraz leżący w granicach Lasów Państwowych grozi mandat w wysokości do 500 zł.