Lista aktualności Lista aktualności

Inwestujemy w rozwój

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu zamierza zmodernizować strzelnicę im. Jana Wendy w Plaskoszu.

Obiekt ma spełniać oczekiwania w zakresie szkoleniowym nie tylko funkcjonariuszy służb mundurowych, ale również umożliwiać rozwój zainteresowań aktywnymi formami wypoczynku u mieszkańców Borów Tucholskich oraz turystów odwiedzających ten region.

W miniony piątek, 20 maja br., na terenie strzelnicy miało miejsce spotkanie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusza Kaczmarka z Burmistrzem Tucholi Tadeuszem Kowalskim oraz przedstawicielami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Grupy paramilitarnej oraz środowiska motocrossowego.

Mając na uwadze szeroki zakres potrzeb użytkowników obiektu – należy rzetelnie opracować koncepcję jego funkcjonowania w przyszłości, a teraz zakresu zadań do realizacji.

Szerokie dyskusje na temat modernizacji obiektu pozwoliły opracować wspólną wizję leśników oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych. W rozmowach bardzo ważne uwagi przedstawili członkowie grup paramilitarnych i miłośnicy motocrossu.

Modernizacja istniejącej infrastruktury strzelnicy oraz budowa nowych obiektów, a także adaptacja niezagospodarowanej części terenu jest przedsięwzięciem o dużej skali zadaniowej i budżetowej.

W planach jest unowocześnienie istniejących osi strzeleckich oraz konkurencji sześcioboju myśliwskiego, ale również wybudowanie strzelnicy krytej, na której będą możliwe treningi z bronią na ostrą amunicję oraz przy wykorzystaniu systemów laserowych. Obiekt ma zyskać szerszy zakres wykorzystania – aby było to możliwe pojawi się sala wykładowa, w której będą przeprowadzane szkolenia teoretyczne oraz sala gimnastyczna. Nie zabraknie również ścianki wspinaczkowej dla strażaków i miłośników tej formy pokonywania własnych słabości, bieżni i toru z przeszkodami.

– Muszę podkreślić, że na czas wojny jesteśmy jednostką zmilitaryzowaną, a ja jestem dowódcą, mam do dyspozycji leśników zatrudnionych w całej dyrekcji. Dlatego wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w podstawowym zakresie – zaakcentował rolę leśników związaną z obronnością państwa Dyrektor Kaczmarek.

Na koniec poruszono temat budowy utwardzonej drogi przebiegającej od ul. Budowlanej w Tucholi do miejsca, gdzie mieści się firma Hylmet w Plaskoszu oraz przekazanie przez Gminę Tuchola gruntów byłej żwirowni Lasom Państwowym.

Burmistrz Kowalski podkreślił pozytywne następstwa planowanej inwestycji Lasów Państwowych dla rozwoju Gminy Tuchola. Zadeklarował również, że jest otwarty na rozmowy w sprawie przekazania terenu byłej żwirowni, którą Lasy Państwowe planują zagospodarować, jako tor motocrossowy oraz tor do tzw. biegów katorżniczych, które zdobywają coraz większą popularność.

– Partnerstwo polega na obustronnej korzyści. W moich strukturach gminnych będzie poparcie dla tej inwestycji – zapewnił Burmistrz.

W odpowiedzi na te słowa, Dyrektor RDLP w Toruniu zapewnił o uczestnictwie Lasów Państwowych w inwestycjach wspólnych z Gminą Tuchola, które przyniosą pożytek nie tylko stronom, ale również lokalnej społeczności.

Reasumując, należy podkreślić, że szkoleniowo-rekreacyjny charakter modernizowanego obiektu stworzy nowe możliwości zarówno dla ludzi, którzy zawodowo będą się tutaj szkolić, jak i tych, którzy odwiedzą strzelnicę dla przyjemności aktywnego spędzania czasu. Tym samym powstanie kolejny punkt na mapie Borów Tucholskich, który warto odwiedzić i rejon, w którym warto inwestować.