Lista aktualności Lista aktualności

Grali w Brodnicy

Za nami kolejny Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej. Tym razem, jego już XXI edycja odbyła się w Brodnicy. O randze imprezy świadczą patronaty honorowe: ministra środowiska, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz przewodniczącego sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.

Wydarzenie wspiera krzewienie kultury łowieckiej, muzycznej i leśnej. W ramach festiwalu trwającego w dniach 26-29 maja 2016 r. odbywały się: XXI Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego", XVII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej oraz VIII Turniej Fanfar i Hejnałów „O statuetkę Anny Wazówny".

W czasie trwania festiwalu, który zgromadził nie tylko liczne grono wykonawców i wielbicieli sygnalistyki myśliwskiej, ale także mieszkańców miasta i turystów, zorganizowano szereg atrakcji i imprez towarzyszących. Obok Starostwa Powiatowego w Brodnicy, brodnickiego magistratu, Brodnickiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Fatima", Toruńskiej Organizacji Łowieckiej i Polskiego Związku Łowieckiego oraz działającego przy nim Klubu Sygnalistów Myśliwskich, jednym z organizatorów były Lasy Państwowe.

Festiwal rozpoczął się koncertem organowym 26 maja 2016 r., po czym, kolejnego dnia, nastąpiło jego uroczyste otwarcie. Wśród otwierających byli m.in. dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek, nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica Henryk Kapusta, a także burmistrz miasta, starosta oraz przedstawiciele organizacji łowieckich i zespołów muzycznych.

Nadleśnictwo Brodnica, oprócz festiwalowego miasteczka, zapewniło moc atrakcji. Były to m.in. Konkurs Wiedzy Leśnej, „Wielka Patelnia – Dary Lasu", zwiedzanie lasu z przewodnikiem, konkurs wiedzy leśnej i łowieckiej „Las bez tajemnic", konkurs krasomówczy pt. „Opowieści z mchu i paproci", konkurs fotograficzny „Skutki suszy w obiektywie". W leśnym miasteczku, gdzie szerokim frontem prowadzono edukację przyrodniczo-leśną, stanęły namioty Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Nadleśnictwa Brodnica, Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz „Las w szkatułce" w postaci przyczepy z interaktywną zawartością zapewniony przez Nadleśnictwo Olsztynek. Obok miasteczka pokaz swoich możliwości prowadziły maszyny leśne – harwester i forwarder.

Leśnicy na swoich stoiskach prowadzili intensywną edukację w formie quizów o tematyce przyrodniczo-leśnej. Nie zepsuły tego nawet burzowe, rzęsite, ale na szczęście krótkotrwałe opady. Dużym zainteresowaniem cieszyły się sadzonki drzew i krzewów pochodzących ze szkółki kontenerowej Nadleśnictwa Dobrzejewice.

Imprezę uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Lasów Państwowych pod batutą Mirosława Pałczyńskiego, który także poprowadził przemarsz zespołów muzycznych i pocztów sztandarowych przez miasto. W trakcie trwania wydarzenia, otwarta została wystawa zbiorów OKL w Gołuchowie i prywatnych, pod tytułem „Sztuka inspirowana lasem".

W imieniu dyrektora RDLP w Toruniu, puchar i statuetki wręczał zwycięzcom Jan Błaszczyk z Zespołu ds. Łowiectwa Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Piotr Beszterda kierujący Zespołem Łowiectwa w toruńskiej dyrekcji LP oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica Henryk Kapusta. Solowym Mistrzem Polski znów został leśnik Adam Jażdżewski reprezentujący Nadleśnictwo Spychowo, natomiast zdobywcą Rogu Wojskiego po raz pierwszy w historii tego konkursu został zespół niereprezentujący żadnej szkoły leśnej, mianowicie "Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśna Brać przy Nadleśnictwie Spychowo i Strzałowo". Muzę Wojskiego otrzymał Zespół "Marzenia o Dubaju". Pełna tabela wyników znajduje się tutaj.

Mszę kończącą festiwal poprzedziło uroczyste sadzenie Dębu Papieskiego, o czym szerzej tutaj.

Nie sposób nie wspomnieć o doskonałej organizacji i wielkiej atrakcyjności festiwalu, do czego bezsprzecznie przyczynili się szef i pracownicy Nadleśnictwa Brodnica. Tak świetna promocja Lasów Państwowych była też możliwa dzięki dofinansowaniu ze strony Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.