Lista aktualności Lista aktualności

Dyrektor Konrad Tomaszewski z wizytą w Toruniu

Dyrektor generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski gościł w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, 28 stycznia 2016.

Dyrektor Konrad Tomaszewski przybył do Torunia na zaproszenie Janusza Kaczmarka, dyrektora miejscowej Dyrekcji Lasów Państwowych. Spotkanie dyrektorów miało charakter konsultacyjny i dotyczyło bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem Lasów Państwowych, w tym nowych wyzwań i współpracy z przemysłem drzewnym oraz przedsiębiorcami wykonującymi usługi na rzecz leśnictwa.

Podczas spotkania z załogą biura toruńskiej dyrekcji, dyrektor Tomaszewski zasygnalizował tematy będące obecnie w centrum zainteresowania kierownictwa resortu środowiska i Lasów Państwowych, takich jak perspektywa rozstrzygnięcia kwestii obciążeń finansowych Lasów Państwowych na rzecz budżetu państwa, koncepcja funkcjonowania leśnych gospodarstw węglowych w kontekście planowanego handlu emisjami dwutlenku węgla, czy problematyka obowiązujących w leśnictwie Planów Zadań Ochronnych. Zaznaczył, że do najważniejszych wyzwań, które stają obecnie przed Lasami Państwowymi należą również formalne uregulowania relacji z zakładami usług leśnych, czy nowelizacja zasad sprzedaży drewna. Pilnej weryfikacji wymaga także obowiązujący w działalności ekonomicznej Lasów Państwowych plan kont.

Uczestnicy spotkania z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych mieli też możliwość zadawania pytań. Dotyczyły one m.in. szans na realizację planów inwestycyjnych jednostek Lasów Państwowych w 2016 r., zwolnień niektórych prac leśnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne z procedury zamówień publicznych, jak również perspektyw wdrażania strategii Lasów Państwowych. Dyrektor przedstawił swoje stanowisko w poszczególnych sprawach i zaznaczył, że są one obecnie przedmiotem dyskusji i uszczegółowień na szczeblu centralnym i w krótkim czasie będą ujęte w stosownych decyzjach i zarządzeniach.

Dyrektor Janusz Kaczmarek w imieniu własnym i załogi podziękował dyrektorowi generalnemu dr. inż Konradowi Tomaszewskiemu za wizytę w Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych w Toruniu.