Lista aktualności Lista aktualności

Doświadczenia na Puszczy Bydgoskiej

Już nie tylko grab, dąb i buk jest przedmiotem doświadczeń realizowanych przez leśników w Cierpiszewie na słabych glebach.

W nadleśnictwie Cierpiszewo trwają w pełni coroczne nasadzenia nowego pokolenia lasu. Leśnicy wysadzą blisko milion nowych drzewek na powierzchniach pozrębowych - to przedwiośnie w Puszczy.
    Nowością ostatnich lat są coraz częstsze eksperymenty podejmowane samodzielnie  przez leśników lub wspólnie z naukowcami, mające na celu wzbogacenie skrajnie ubogich borów sosnowych cennymi gatunkami liściastymi takimi jak dąb, grab, lipa i buk.
Puszcza Bydgoska to pustynia z wydmami o wysokości przekraczającej 20 metrów, porośniętymi sosną - krajobraz uroczy ale jednocześnie skrajnie trudny dla roślin, bo jak teren popustynny to duże spadki temperatur i wody niewiele.
 Jednakże nawet tutaj można znaleźć miejsca, którym warto poświęcić więcej uwagi, zbadać ich cechy i ich możliwe wykorzystanie. Na szczególne zainteresowanie zasługują północne, silnie strome stoki wydm. To tutaj pojawiają się rzadkie rośliny, które w tak ubogich borach sosnowych, nie występują licznie - np. orlica. Badania naukowców nie potwierdziły większej żyzności gleb na tych stokach. Cechą charakterystyczną jest natomiast stabilizacja wahań temperatury i wilgotności. Przypuszcza się, że może być to miejsce dla nowych rozwiązań, umożliwiających wprowadzanie bardziej wymagających drzew i krzewów.
    Jedyną metodą aby się przekonać na ile są to cechy istotne, jest realizacja doświadczalnych nasadzeń w tych miejscach.  Od jesieni zeszłego roku, w ilości kilkudziesięciu sztuk na dwóch takich najbardziej reprezentatywnych północnych stokach wydm - wiecznie zacienionych i wilgotnych - nasadzono jodłę pospolitą i cisa pospolitego. Na podstawie szczególnie wymagających gatunków zbadamy jaki jest faktyczny wpływ takich warunków na rozwój roślin - dotąd nie spotykanych w Puszczy.