Lista aktualności Lista aktualności

Dobrzejewice: Szkolenie z zagospodarowania lasu

Pięcioletnie doświadczenia z wykorzystaniem sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym produkowanych w szkółce leśnej Bielawy są już spore i obiecujące. Temat ten zdominował szkolenia z zagospodarowania lasu, które odbyły się na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice w dniach 4 i 5 października br.

Część kameralna szkolenia, w którym uczestniczyli zastępcy nadleśniczych i pracownicy działów technicznych nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, odbyła się w sali edukacyjnej na terenie szkółki leśnej Bielawy.

Sytuacja gospodarcza LP

Dyrektor Janusz Kaczmarek, otwierając szkolenie, omówił wybrane zagadnienia charakteryzujące aktualną sytuację gospodarczą Lasów Państwowych, w której na pierwszy plan wysuwa się opóźnienie w sprzedaży drewna, a więc i realizacji przychodów, co ma przełożenie na decyzje ograniczające działalność inwestycyjną i kosztową nadleśnictw i dyrekcji. Zasygnalizował niektóre obiecujące inicjatywy kierownictwa Lasów Państwowych, w tym deklarację sprzedaży tzw. drewna energetycznego, co może być dużym wsparciem w trudnej sytuacji ekonomicznej wielu jednostek LP. Dyrektor zasygnalizował też priorytety w działalności nadleśnictw toruńskiej Dyrekcji, do których zalicza się m.in. dbałość o utrzymanie dobrego stanu sanitarnego (i kondycji zdrowotnej) lasów oraz inwestycje i remonty dróg leśnych.

Ważna oferta szkółek leśnych

Bezpośrednim nawiązaniem do tematyki szkolenia jest stosowana w wielu nadleśnictwach praktyka polegająca na wyprzedzającym udostępnieniu leśniczym wyczerpującej oferty „produkcyjnej" szkółki leśnej, co pozwala na staranne przygotowanie się do kampanii odnowieniowej. Dobrą praktyką szkółek leśnych jest również oferowanie pakietów (zestawu gatunków drzew i krzewów) wykorzystywanych na ogniska biocenotyczne zróżnicowane zależnie od siedliska leśnego.

Nadleśnictwo Dobrzejewice i szkółka Bielawy

Charakterystykę przyrodniczą Nadleśnictwa Dobrzejewice zaprezentował nadleśniczy Paweł Nas, najwięcej uwagi i informacji poświęcając funkcjonowaniu szkółki kontenerowej Bielawy oraz wynikom pięcioletnich doświadczeń z wykorzystaniem produkcji tej – działającej od 2010 roku – szkółki w warunkach terenowych. Produkcja materiału sadzeniowego przekroczyła w 2015 roku poziom 3 mln sadzonek drzew i krzewów. Uczestnicy szkolenia zwiedzili szkółkę z jej głównymi obiektami, zapoznając się z linią produkcyjną i bogatą ofertą. Fachowym komentarzem dzielił się zastępca nadleśniczego Bogusław Kashyna.

Doświadczenia z sadzonkami ze szkółki Bielawy

Podczas objazdu terenowego, na kilkunastu powierzchniach leśnych, gospodarze: nadleśniczy Paweł Nas, zastępca nadleśniczego Bogusław Kashyna, leśniczy Leśnictwa Brzozówka Roman Kowalski oraz naczelnik Jan Pakalski omawiali i prezentowali na konkretnych przykładach szereg zagadnień, w tym:

- hodowlę drzewostanów na gruntach porolnych w aspekcie ich kondycji zdrowotnej,

- cięcia w drzewostanach równowiekowych (problem rozrębów, ognisk gradacyjnych i ognisk chorób grzybowych),

- ocena rozwoju upraw leśnych założonych z użyciem sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym  w latach 2011-2015. Prawdziwym wyzwaniem dla uczestników szkolenia była powierzchnia leśna przygotowana pod nasadzenia z użyciem sadzonek ze szkółki Bielawy. Gospodarze pracę ocenili pozytywnie i wysoko. Czy tak jest, zobaczymy za rok i później, gdy z uprawy wyrośnie młodnik.

Tematy też ważne

Interesującym uzupełnieniem wiodącego tematu szkolenia były prezentacje związane z projektowaniem i wykonawstwem infrastruktury turystycznej w lasach, system monitorowania pożarów oraz utrzymaniem dróg leśnych przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu nadleśnictwa. Ostatnim, malowniczym akcentem programu były odwiedziny punktu widokowego na skarpie wiślanej z widokiem na rzekę, obszar Natura 2000 Nizina Ciechocińska i użytek ekologiczny „Zielona Kępa". W tym miejscu uczestników szkolenia pożegnała lokalna, Osiecka Kapela Ludowa.