Lista aktualności Lista aktualności

Budowa drogi ekspresowej S10

W ramach realizacji planów rozwoju infrastruktury drogowej, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, jako inwestor realizuje budowę nowej drogi ekspresowej S10, której przebieg dotyczy obszarów czterech nadleśnictw: Bydgoszcz, Solec Kujawski, Cierpiszewo i Gniewkowo.

Inwestycja jest realizowana w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, co w praktyce oznacza równoległy przebieg prac projektowych i przygotowawczych na poszczególnych odcinkach, przebiegających przez ww. nadleśnictwa:
I – Nadleśnictwo Bydgoszcz
II – Nadleśnictwo Bydgoszcz i Nadleśnictwo Solec Kujawski
III – Nadleśnictwo Solec Kujawski i Nadleśnictwo Cierpiszewo
IV – Nadleśnictwo Gniewkowo.


Specustawa drogowa pozwala na realizację prac przygotowawczych, takich jak prace archeologiczne, czy prace związane z usuwaniem drzewostanów, po wydaniu decyzji środowiskowej. Taką decyzję w 2022 roku wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – na jej podstawie inwestycja drogowa obejmie powierzchnię ok. 758 ha.  
Aktualnie wykonawcy, w imieniu inwestora czyli GDDKiA, złożyli do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wnioski o wydanie Zgód na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) na I i III odcinku inwestycyjnym, precyzując powierzchnię prac – na I odcinku prace obejmą 124,0773 ha, a na III odcinku – 186,6749 ha. Po uprawomocnieniu się wydanych ZRID dla poszczególnych odcinków inwestycji nastąpi automatyczna zmiana kategorii użytkowania gruntu oraz zmiana zarządcy (z poszczególnych nadleśnictw na GDDKiA).


Priorytetem dla leśników jest minimalizacja negatywnego wpływu procesu wycinki na ekosystem. Wszelkie obiekty o charakterze ochronnym, stwierdzone podczas inwentaryzacji przyrodniczej, zostały przeniesione poza obszar objęty inwestycją, do ekosystemów spójnych z ich wymaganiami. Ponadto, aktualne usuwanie drzew na powierzchni inwestycji jest realizowane poza okresem lęgowym ptaków i zostanie zakończone do końca lutego przyszłego roku (lub wcześniej).
Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo podkreślamy, że  prace związane z wycinką drzew wiążą się z zagrożeniami dla życia i zdrowia ludzi, dlatego  prosimy o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zakazu wstępu na tereny oznaczone jako miejsca prac leśnych.


W przypadku pytań, dotyczących realizowanej inwestycji drogowej, prosimy o kontakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.