Lista aktualności Lista aktualności

N: Skrwilno: 1800 M3 WODY dla środowiska

Dzięki „Kompleksowemu projektowi adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” w lasach skrwileńskich zatrzymanych zostanie dodatkowo 1800 metrów sześciennych wody.

W roku 2016 Nadleśnictwo Skrwilno przystąpiło do projektu na odbudowę zbiornika retencyjnego w leśnictwie Urszulewo oddz. 39f. Po okresie przygotowań przyszedł czas na jego realizację. Przebieg prac oraz ich efekty przedstawiamy na załączonych zdjęciach. Prace polegały w głównej mierze na odtworzeniu naturalnego zbiornika, w celu retencjonowania dodatkowej ilości wody. Takie działanie ma pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej. Bezpośrednim efektem realizacji projektu w skali kraju będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody w zbiornikach małej retencji.

Pierwsze pozytywne efekty są już widoczne. Z naszego nowego obiektu chętnie zaczęły korzystać zwierzęta leśne – płazy, ptaki oraz ssaki.

 

 

 

Tekst: Adam Kamiński

Zdjęcia: Adam Kamiński

             Krzysztof Tyburski