Lista aktualności Lista aktualności

Golub-Dobrzyń: Biomasa i zasoby węgla

Pracownicy Polskiej Akademii Nauk w Kórniku badają lasy Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń

   Lasy naszego nadleśnictwa znane są z żyzności siedlisk oraz bogactwa przyrodniczego. Przykuło to uwagę pracowników Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, którzy zwrócili się z prośbą o pomoc w pewnym przedsięwzięciu…

  REMBIOFOR „Teledetekcyjne określenie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach" jest projektem realizowanym przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku przy współudziale Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Pracownicy ID PAN wystąpili do Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń z zapytaniem o selekcję drzewostanów, które mogą nadawać się do przeprowadzenia opisanych badań.

  Podczas wstępnej selekcji drzewostanów zwracano uwagę m.in. na gatunek drzew, wiek, typ siedliskowy lasu, zdrowotność oraz odpowiednią ilość drzew na wytypowanej powierzchni.

  Kolejnym etapem selekcji drzewostanów była wizja w terenie, podczas której przedstawiciele nadleśnictwa wespół z pracownikami ID PAN wybrali drzewostan dębowy, modrzewiowy oraz brzozowy. Z każdego z tych drzewostanów wytypowano 8 drzew modelowych, których próbki pobrane na 1/6, 1/2 oraz 5/6 wysokości pnia/strzały, zostaną wykorzystane do określenia biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach.  

  Zaproponowane przez nas drzewostany odpowiadały wytycznym określonym przez ID PAN. Udostępniając swoje lasy możemy przyczynić się do zebrania informacji o drzewostanach, którymi zarządzamy. Jesteśmy też podbudowani pozytywną reakcją pracowników ID PAN na jakość oraz spektakularność naszych lasów. Takie bodźce dają leśnikom największą satysfakcję z ich pracy.

  Dziękujemy pracownikom ID PAN za efektywną i skuteczną współpracę