Lista aktualności Lista aktualności

82. rocznica Zbrodni Katyńskiej 1940

82. rocznica Zbrodni Katyńskiej 1940


Zbrodnia Katyńska to akt ludobójstwa dokonany przez Rosję bolszewicką na elitach państwa polskiego, który miał miejsce wiosną 1940 roku w Katyniu, Charkowie, Twerze, w więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi oraz innych miejscach polskiej Golgoty Wschodu.

Śmierć z rąk sowieckiego, zbrodniczego aparatu bezpieczeństwa NKWD poniosło ponad 14 tysięcy oficerów Wojska Polskiego oraz co najmniej  7 tys. innych obywateli Rzeczypospolitej reprezentujących przywódczą, patriotyczną, najlepiej wykształconą warstwę narodu polskiego.

Do grona elit II RP zaliczali się również leśnicy. Wielu z nich to oficerowie rezerwy Wojska Polskiego. Po 17.09.1939 r. trafili do niewoli rosyjskiej i zostali umieszczeni w obozach w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie oraz więzieniach zachodniej Ukrainy i Białorusi.

Według dotychczasowych, niepełnych, niedokończonych jeszcze badań pośród ofiar zbrodni katyńskiej jest kilkuset leśników. Niektórzy (ks. Zdz. Peszkowski, dr S. Zdrojewski) podają liczbę nawet 724 leśników i drzewiarzy.

Tablica Katyńska w gmachu RDLP w Toruniu upamiętnia 12 leśników i drzewiarzy ofiar tej Zbrodni, związanych zawodowo z lasami Pomorza i Kujaw:
- Adam Loret – dyrektor naczelny Lasów Państwowych,
- Szczepan Łuczak pracownik naukowy IBLP,
- 2 pracownicy DLP w Toruniu (Bolesław Błażewicz, Ignacy Nitkowski),
- 6 nadleśniczych (4 z lasów państwowych: Fr. Nowicki, S. Mościcki, R. Zacher, Drecki), 2 z lasów prywatnych: T. Miśko, W. Kotula),
- 2 drzewiarzy (E. Wróblewski, S. Zysnarski).


Miejsce Pamięci Leśników Polskich, ofiar Zbrodni Katyńskiej istnieje od 2013 roku również w Wierzchlesie w Borach Tucholskich. Składają się na nie: krzyż, obelisk, tablice edukacyjne i 12 dębów katyńskich.


Współcześni leśnicy pamiętają o swoich Poprzednikach. W biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu pod Tablicą Katyńską zostały złożone kwiaty oraz zapalony znicz w asyście żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.