Lista aktualności Lista aktualności

5 czerwca Dzień Ochrony Środowiska

Warto przypomnieć, w jaki sposób leśnicy dbają o środowisko na co dzień

Od 1945 roku w Polsce co roku LASÓW PRZYBYWA. Przez ostatnie 75 lat posadziliśmy lasy, tam gdzie wcześniej ich nie było, na powierzchni ponad 2,8 mln ha, zwiększając lesistość naszego kraju z 21% do 30%. To jest powierzchnia równa powierzchni 1,5 x województwa kujawsko-pomorskiego!!!!

Systematycznie DBAMY, BY LASÓW również W WYMIARZE WIĘKSZOŚCIOWYM BYŁO CORAZ WIĘCEJ, czyli aby ilość drewna zgromadzona w drzewostanach wzrastała. W 1945 roku na 1 ha lasu było średnio 140 m3 drewna w postaci rosnących drzew. Obecnie ten wskaźnik wynosi średnio 269 m3 drewna. Dbamy, by w domach ludzie mieli drewniane drzwi, podłogi, meble, ale także by zasoby przyrodnicze wzrastały.

ZWIĘKSZAMY ODPORNOŚĆ LASÓW na działanie negatywnych czynników, jak na przykład porywisty wiatr, czy pożary, ale również szkodniki owadzie i choroby powodowane przez pasożytnicze grzyby. Głównie odbywa się to poprzez stworzenie jak najlepszych warunków dla lasu, dlatego sadzimy drzewa z głową.

TROSZCZYMY SIĘ O LASY - sprawdzamy, czy nie żerują na nich szkodliwe owady, czy nie cierpią z powodu chorób zbieramy też porzucone w lesie śmieci - dla przykładu w ubiegłym roku wywieźliśmy z lasów Kujaw i Pomorza śmieci, które zmieściłyby się w 120 wagonach kolejowych.

ZWIĘKSZAMY ICH POTENCJAŁ POCHŁANIANIA DWUTLENKU WĘGLA, aby przeciwdziałać niekorzystnym zmianom klimatu. W tym celu podejmujemy dodatkowe działania w lasach zaliczonych do tzw. Leśnych Gospodarstw Węglowych.

CHRONIMY PRZYRODĘ - na terenie toruńskiej dyrekcji znajdują się aż 102 rezerwaty przyrody, rekordowa w skali kraju liczba użytków ekologicznych (ponad 2200), 47 obszarów Natura 2000, niemal 900 pomników przyrody, 11 parków krajobrazowych, 33 obszary chronionego krajobrazu.

MAGAZYNUJEMY WODĘ W LESIE, zwiększając tym samym jej zasoby w przyrodzie, przeciwdziałamy jej odpływowi np. do cieków wodnych. Dzięki temu rośliny i zwierzęta nie tylko w lasach, ale też na sąsiadujących z lasami polach, mają lepsze warunki życia.

DBAMY O PSZCZOŁY, przywracamy barcie w lasach, a na terenach sąsiadujących z lasem ustawiamy pasieki. Bo bez pszczół nie ma życia.