Lista aktualności Lista aktualności

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto poświęcone upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia Polski. Są w tej grupie leśnicy.

72 lata temu, 1 marca 1951 r., w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na dowódcach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość - prezes WiN ppkł Łukasz Ciepliński ("Pług", "Ludwik") oraz Jego najbliższych współpracowników. Skazani zostali przez komunistyczne władze po pokazowym procesie, które poprzedziło brutalne śledztwo.

„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy
w obronie niepodległości Państwa Polskiego, walcząc o prawo
do samostanowienia
i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku,
jak i w inny sposób, przeciwstawili
się sowieckiej agresji
i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu

Święto 1 marca stało się hołdem dla Żołnierzy Wyklętych za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny. Bohaterowie podziemia antykomunistycznego odegrali istotną rolę w odsuwaniu w czasie kolejnych etapów utrwalania systemu zniewolenia. Pozostali wzorem postawy obywatelskiej dla środowisk opozycji demokratycznej.

Żołnierzami Wyklętymi nazwano uczestników powojennej konspiracji przeciwko narzuconym przez Sowietów władzom Polski Ludowej. Wielu z nich było bohaterami walk z niemieckim okupantem podczas II wojny światowej. Łączyła ich niezgoda na podporządkowanie Polski i Polaków reżimowi pochodzącemu z obcego nadania, odwaga, by stanąć do walki oraz tragiczne losy: pozbawienie wolności, tortury i śmierć z rąk przedstawicieli aparatu władzy. Wszyscy zostali też skazani na zapomnienie, niejednokrotnie pochowani w masowych grobach, pod osłoną nocy, wymazani z kart historii bądź opluwani przez komunistyczną propagandę. Szacuje się, że w szczytowym okresie walki, w 1945 r., w podziemiu niepodległościowym działało bezpośrednio nawet 200 tysięcy osób.

Dzień ten został ustanowiony przez sejm w 2011 roku, aby zachować pamięć o partyzantach, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni i kontynuowali walkę z sowieckim okupantem.

Powojenne podziemie antykomunistyczne stanowiło naturalną kontynuację działalności niepodległościowej dla tysięcy żołnierzy z okresu okupacji II Wojny Światowej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich grup społecznych i zawodowych: inteligencja, robotnicy i chłopi, młodzież oraz wszyscy ci, dla których podstawowym impulsem działania była gotowość walki o wolną Ojczyznę. Przez jego szeregi przewinęło się 250–300 tys. ludzi.

Na fotografii: Żołnierze 5. Wileńskiej Brygady AK. Od lewej: ppor. Henryk Wieliczko "Lufa", por. Marian Pluciński "Mścisław", mjr Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka", wachm. Jerzy Lejkowski "Szpagat", por. Zdzisław Badocha "Żelazny" , źródło: Wikipedia

 

Przypominamy troje leśników związanych z regionem kujawsko-pomorskim, którzy reprezentują tragiczne pokolenie „Żołnierzy Niezłomnych”. Nadleśniczy Jerzy Wysocki (1905-1946) został zamordowany w Bydgoszczy 21 listopada 1946 r. W latach okupacji, związany był z podziemiem polskim na Kresach. Leśniczy Jan Sikorski ps. Wilk (1922-1946) zginął pod Lipinkami w Borach Tucholskich 3 czerwca 1946 r. podczas próby odbicia go z rąk UB. Najbardziej znana pośród nich sanitariuszka V Brygady Wileńskiej AK Danuta Siedzikówna ps. Inka (1922-1946) została zamordowana 28 sierpnia 1946 r. w więzieniu gdańskim.

Fot: Archiwum RDLP w Toruniu

Musimy pamiętać o ich niezłomnej postawie, szczerym patriotyzmie, poświęceniu i ofierze życia. Z Ich dokonań wyrastała niepodległa Rzeczypospolita.

 

Cześć i Chwała Bohaterom!

 

Źródło: IPN