Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Aby racjonalnie gospodarować zasobami leśnymi trzeba zawczasu dobrze las poznać, zinwentaryzować, opisać i zaplanować w nim czynności gospodarcze oraz ochronne. Te natomiast zależą od lokalnych warunków przyrodniczych i siedliskowych.

Podstawowym dokumentem w działalności gospodarczej i ochronnej nadleśnictwa jest plan urządzenia lasu. Zawiera on nie tylko aktualny opis drzewostanów sporządzany na podstawie pomiarów i prac terenowych, ale również plany hodowli lasu, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, użytkowania rębnego i przedrębnego, czyli pozyskania drewna. Integralną częścią planu urządzenia lasu jest rozbudowany program ochrony przyrody w nadleśnictwie.

 

Plan urządzenia lasu sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na okresy 10-letnie przez wyspecjalizowane firmy, z najbardziej znanym w tej branży Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Dzięki pracy urządzeniowców stan polskich lasów jest dobrze rozpoznany.