Projekty rozwojowe LP Projekty rozwojowe LP

Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z Naturą

Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z Naturą to projekt rozwojowy Lasów Państwowych wprowadzony decyzją nr 570 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 grudnia 2016 r. Kierownikiem projektu jest Pan Andrzej Schleser (DGLP).

Główne cele projektu to:

  • Aktywne przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez:
    • stosowanie niskoenergetycznego budownictwa drewnianego w LP,
    • zmniejszenie emisji CO2 poprzez stosowanie naturalnych materiałów budowlanych,
    • wiązanie CO2 w budynkach,
  • Promocja nowoczesnych i innowacyjnych technologii wykorzystujących drewno jako główny materiał budulcowy, 
  • Stała współpraca z interesariuszami zewnętrznymi mająca na celu wsparcie administracji rządowej oraz samorządów przy planowaniu i realizacji inwestycji wspólnych z wykorzystaniem drewna jako podstawowego surowca budowlanego,
  • Gromadzenie i udostępnianie bazy wiedzy oraz dobrych praktyk związanych z budownictwem z drewna na potrzeby własne oraz sektora publicznego.

Jest to przykład projektu rozwojowego LP, który wspiera m.in. realizację krajowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju opracowanej w Ministerstwie Rozwoju.

Poniżej znajdziecie Państwo materiały, z których można dowiedzieć się m.in. w jaki sposób budownictwo drewniane wpływa na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, jakie są potrzeby mieszkaniowe w Polsce, czym charakteryzuje się budownictwo drewniane.