Projekty rozwojowe LP Projekty rozwojowe LP

Leśne Gospodarstwa Węglowe

Leśne Gospodarstwa Węglowe to projekt pilotażowy realizowany przez Lasy Państwowe, polegający na przeprowadzeniu na wybranych obszarach leśnych działań gospodarczych, które przyczynią się do zwiększenia puli pochłanianego dwutlenku węgla przez lasy.

Projekt został wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji w formie wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych projektu rozwojowego o charakterze pilotażowym pod nazwą „Leśne Gospodarstwa Węglowe”. Kierownikiem tego projektu jest Pan Wiesław Krzewina (DGLP).

Główne cele projektu to:

  • Wykazanie roli obszarów leśnych w łagodzeniu negatywnych skutków zmian      klimatycznych i pochłanianiu atmosferycznego CO2 w środowisku,
  • Utworzenie modelu pochłaniania dwutlenku węgla oraz modelu akumulacji biomasy w polskich lasach,
  • Doprowadzenie do automatycznego określania ilości zakumulowanego węgla dla wskazanych obszarów,
  • Testowanie efektywności dodatkowych działań zmierzających do zwiększenia retencji CO2 w lasach PGL LP,
  • Udoskonalenie sposobu inwentaryzacji pochłaniania CO2 w lasach Polski na potrzeby raportowania w ramach zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto i Porozumienia Paryskiego,
  • Wprowadzenie do praktyki gospodarczej systemu obrotu jednostkami dwutlenku węgla pochłanianego przez lasy.

Dotychczas wybrano w 26 nadleśnictwach powierzchnie, które weszły w skład Leśnego Gospodarstwa Węglowego – jest to pula ok. 5,8 tys. wydzieleń obejmujących powierzchnię 28,7 tys. ha. Z naszej dyrekcji w projekcie uczestniczy Nadleśnictwo Dąbrowa, w którym wskazano prawie 400 wydzieleń o łącznej powierzchni ok. 900 ha. Na wybranych obszarach będą realizowane zadania podnoszące pochłanianie i wiązanie dwutlenku węgla z powietrza przez lasy. Oczywiście zakres rzeczowy i termin wykonania poszczególnych zadań będą dopasowane do danego wydzielenia i zostały zaproponowane przez leśników na co dzień gospodarujących w danym nadleśnictwie. Co jest istotne, działania będą wykonywane w wydzieleniach, w których można coś poprawić, ulepszyć z punktu widzenia gospodarki leśnej. Wydzielenia takie powinny tworzyć homogeniczne grupy pod względem biotopu, biocenozy oraz struktury działań przewidzianych dla nich. Z kolei do Leśnych Gospodarstw Węglowych nie zaliczamy wydzieleń na przykład wchodzących w skład gospodarstw specjalnych, czy też objętych projektami czynnej ochrony przyrody.