Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Na terenie naszych Ośrodków Hodowli Zwierzyny organizujemy polowania indywidualne i zbiorowe dla myśliwych zagranicznych i krajowych.

Na terenie RDLP w Toruniu funkcjonuje 8 obwodów łowieckich z przeznaczeniem na Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.
Ośrodki te są prowadzone przez następujące nadleśnictwa: Brodnica, Dąbrowa, Lutówko, Różanna, Runowo, Tuchola i Zamrzenica.


W ośrodkach hodowli zwierzyny w myśl art. 28 ustawy Prawo łowieckie, oprócz polowania realizowane są cele związane w szczególności z:
•    prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk,
•    wdrażaniem nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa,
•    odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt,
•    hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych,
•    prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa.

Na terenie naszych Ośrodków Hodowli Zwierzyny LP organizowane są polowania indywidualne oraz zbiorowe dla myśliwych zagranicznych i krajowych.


Szczegółowe informacje na temat oferty łowieckiej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu można uzyskać klikając w link:

https://ofertalowiecka-rdlptorun.pl/