Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary chronionego krajobrazu na terenie RDLP w Toruniu zajmują ponad 216 tys. ha, co stanowi prawie połowę powierzchni administrowanej przez nadleśnictwa. Obecnie funkcjonują następujące obszary chronionego krajobrazu:

 

L.p.  Nazwa obszaru
1  Chojnicko-Tucholski
2  Doliny Drwęcy
3  Doliny Osy i Gardęgi
4  Doliny Rzeki Kamionki
5  Doliny Rzeki Sępolenki
6  Drumliny Zbójeńskie
7  Jezior Rogowskich
8  Jezior Żędowskich
9  Jezior Żnińskich
10  Jeziora Skępskie
11  Jezioro Sarnowskie
12  Lasów Miradzkich
13  Lasy Balczewskie
14  Łąki Nadnoteckie
15  Nadnotecki
16  Nadwiślański
17  Nizina Ciechocińska
18  Ozów  Wielowickich
19  Północnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszczy
20  Północny Obszar Chronionego Krajobrazu
21  Rynny Jezior Byszewskich
22  Skarliński
23  Strefa Krawędziowa Kotliny Toruńskiej
24  Strefy Krawędziowej Doliny Wisły
25  Śliwicki
26  Świecki
27  Wschodni OChK Borów Tucholskich
28  Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - cz. wschodnia
29  Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej - cz. zachodnia
30  Wydm Śródlądowych na poł. od Torunia
31  Zalewu Koronowskiego
32  Zgniłka-Wieczno-Wronie
33  Żródła Skrwy