Wydawca treści Wydawca treści

Komunikat

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu oraz Międzyzakładowa Organizacja NSZZ "Solidarność" przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, informują o ugodowym zakończeniu sporu i zawarciu porozumienia w dniu 5 listopada 2020 r. 

Porozumienie podpisali: 

Bartosz Michał Bazela - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu,

Maciej Kuss - Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" przy RDLP w Toruniu,

Jacek Cichocki - Zastępca Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" przy RDLP w Toruniu.