Web Content Display Web Content Display

Headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
56 65 84 300, tel. kom. 608 660 746
56 65 84 366

ul. Mickiewicza 9
87-100 Toruń
 

NIP: 879-018-04-71
REGON: 870529988
nr konta PKO BP: 70 1020 5011 0000 9802 0165 3369

Tel. do portierni: 56 65 84 348, IP: 1271705

Regionalny Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny: tel. 56 658 43 31, IP 1271343

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Juszczak iod@comp-net.pl

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu
Bartosz Michał Bazela
56 65 84 347; IP: 1271100
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Bartosz Pewniak
56 65 84 347; IP: 1271100
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Sławomir Sławiński
56 65 84 347; IP: 1271100

Pion dyrektora (D)

Beata Lewandowska
Naczelnik Wydziału Kadr (DO)
Phone number: 56 6584 396; tel. kom. 734 162 860; IP: 1271135
Monika Wrzesińska
p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji (DA)
Phone number: 56 6584 343; tel. kom. 530 297 854; IP: 1271136
Honorata Galczewska
Naczelnik Wydziału Promocji i Mediów (DR)
Phone number: 56 6584 - 326; tel. kom. 694 362 897, IP: 212
Waldemar Jabłoński
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DK)
Phone number: 56 65 84 303; tel. kom. 536 734 697; IP: 1271151
Tadeusz Chrzanowski
Główny specjalista SL ds. historii i dziedzictwa kulturowego (DH)
Phone number: 56 65 84 354; tel. kom. 606 613 917; IP: 1271211
Jacek Cichocki
Główny specjalista SL - kierujący Zespołem ds. Obronności i Ochrony Mienia (DS)
Phone number: 56 65 84 352; tel. kom. 606 856 811; IP: 1271191
Joanna Stec
Stanowisko Głównego specjalisty SL ds. Doradztwa Zawodowego i BHP (DA.B) w DA
Phone number: 56 65 84 374; tel. kom. 734 162 859; IP: 1271221

Pion zastępcy dyrektora ds. gospodarki leśnej (Z)

Arkadiusz Fischer
Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej (ZG)
Phone number: 56 65 84 341; IP: 1271331
Michał Piotrowski
Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu (ZO)
Phone number: 56 65 84 340; tel. kom. 668 132 371; IP: 1271341
Jan Frankowski
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi (ZS)
Phone number: 56 65 84 356; tel kom. 606 613 963; IP: 1271371
Janusz Wojciechowski
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej (ZI)
Phone number: 56 6584 - 334
Daniel Janczyk
Specjalista Służby Leśnej ds. geomatyki – Stanowisko ds. Geomatyki (ZA)
Phone number: 56 65 84 315; tel. kom. 533 926 511; IP: 1271222
Maria Oset
Głowny specjalista ds. Łowiectwa w Zespole ds. Łowiectwa
Phone number: 56 6584 - 397, tel. kom. 693 915 452, IP: 272

Pion zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych (E)

Ariel Skwiercz
Główny księgowy (EK)
Phone number: 56 65 84 321; tel. kom. 535 432 620; IP: 1271611
Grzegorz Grabowski
Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania (EP)
Phone number: 56 65 84 327; tel. kom. 734 162 855; IP: 1271651
Dariusz Meyer
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem (ED)
Phone number: 56 65 84 336; tel. kom. 606 314 228; IP: 1271531
Ilona Starczewska
p.o. Naczelnika Wydziału Administracji (EA)
Phone number: 56 65 84 360; tel. kom. 534 894 629; IP: 1271551
Mirosław Derwojed
Naczelnik Wydziału Informatyki (EI)
Phone number: 56 65 84 355; tel. kom. 608 077 158; IP: 1271571