Asset Publisher Asset Publisher

Wielki Szlak Leśny: turystyki, wypoczynku, historii i edukacji

Wielki Szlak Leśny: turystyki, wypoczynku, historii i edukacji to projekt rozwojowy Lasów Państwowych wprowadzony decyzją nr 573 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2016 r.

Kierownikiem projektu jest Pani Maria Rothert (DGLP).

Główne cele projektu to:

  • przygotowanie kompleksowej oferty turystyczno - edukacyjnej opartej o sieć obiektów rekreacyjnych, edukacyjnych, przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego, noclegowych i gastronomicznych,
  • przygotowanie multimedialnego przewodnika wraz z aplikacją na urządzenia mobilne, który będzie zawierał propozycje wycieczek opartych o sieć obiektów turystycznych,
  • opracowanie i wdrożenie ujednoliconych zasad udostępniania lasu.

Przyjęty kierunek działań w ramach projektu został wytyczony na podstawie szerokiej weryfikacji m.in. potrzeb turystów w zakresie informacji (przewodniki, informatory, mapy, aplikacje na urządzenia mobilne, newsletter itp.) oraz infrastruktury (szlaki, miejsca odpoczynku, tablice informacyjne, parkingi itp.).