Asset Publisher Asset Publisher

Termomodernizacja budynków PGL LP

Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach) to projekt rozwojowy Lasów Państwowych wprowadzony decyzją nr 535 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4 listopada 2016 r.

Kierownikiem projektu jest Pani Sylwia Studzińska (CKPŚ).

Główne cele projektu to:

 • poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących w zarządzie PGL LP poprzez:
 • zmniejszenie zużycia energii w budynkach,
 • zastosowanie rozwiązań energooszczędnych,
 • racjonalizację zużycia zasobów surowców energetycznych,
 • zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym;
 • poprawa standardu użytkowanych obiektów i zmniejszenie kosztów ich użytkowania;
 • promowanie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych w PGL LP;
 • podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników i ich poziomu wiedzy;
 • przeciwdziałanie zmianom klimatu ze względu na ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności CO2 do atmosfery.

Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe poprzez następujące działania:

 • ocieplenie obiektów oraz podniesienie szczelności powietrznej budynków;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną;
 • modernizacja systemów grzewczych, modernizacja źródeł ciepła oraz systemu dystrybucji energii cieplnej w obiektach;
 • zastosowanie instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (w zakresie zgodnym ze wskazaniami audytu energetycznego);
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła;
 • wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania oraz zarządzania energią w budynkach.

W ramach tego projektu wiele nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Toruniu zmodernizowało niektóre swoje budynki. Były to m.in. nadleśnictwa: Przymuszewo, Tuchola, Trzebciny oraz RDLP w Toruniu (I część prac).

W 2018 roku kolejne nadleśnictwa planują termomodernizację. Będą to nadleśnictwa: Rytel, Przymuszewo, Woziwoda, Gniewkowo oraz RDLP w Toruniu (II część prac).