Asset Publisher Asset Publisher

Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi

31 maja br. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał zarządzenie nr 21, na podstawie którego została powołana nowa jednostka Lasów Państwowych, nosząca nazwę „Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k.Tucholi”.

 

Idea powstania Centrum wiąże się z koniecznością stworzenia ośrodka szkoleniowego, który będzie spełniał wymagania i oczekiwania szkoleniowe, a także treningowe pracowników Lasów Państwowych, ale nie tylko. Od wielu lat leśnicy współpracują z formacjami porządku publicznego; są to przede wszystkim funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej.

Chcemy, aby z oferowanych możliwości szkoleniowych tworzonego Centrum korzystali również myśliwi i członkowie bractw kurkowych, a także członkowie grup paramilitarnych. Jednak, aby móc sprostać coraz większym wymaganiom szkoleniowym, które stawia dzisiejsza rzeczywistość, należy stawiać na rozwój, nowoczesność, funkcjonalność, bezpieczeństwo.

Technika rozwija się na wielu płaszczyznach i ma to coraz częściej przełożenie na sytuacje, z którymi powinien skutecznie radzić sobie strażnik leśny, czy policjant. Stąd należy doskonalić pracowników w ich codziennych zadaniach, ale również uczyć  nowych rozwiązań, które pozwolą dogonić jutro.

Centrum Szkolenia Strzeleckiego powstanie na bazie istniejącej infrastruktury, która zostanie zmodernizowana – by oferować odpowiedni standard szkoleń, ale także która zostanie rozbudowana – by wyjść naprzeciw oczekiwaniom innych grup społecznych i zawodowych. Część terenowa zaplanowanej infrastruktury to bardzo ważny element, którego brakuje w wielu rejonach kraju. Złożą się na nią osie strzeleckie (zarówno otwarte, jak i zamknięta), konkurencje myśliwskie, w tym coraz bardziej popularny parcour i różne rodzaje torów treningowych.

Na terenie Centrum będzie też obiekt z salą wykładową, gdzie będą odbywać się zajęcia teoretyczne, ale też narady, konferencje, spotkania biznesowe.

Stworzeniu Centrum będzie towarzyszyć jeszcze jedna, bardzo istotna z punktu widzenia społecznego i gospodarczego, inwestycja – a mianowicie budowa drogi łączącej ośrodek szkoleniowy z Tucholą. Wzbogaci ona sieć lokalnych dróg, tym samym zwiększy możliwości inwestycyjne w okolicach Tucholi, a także przyczyni się do stworzenia lepszych warunków do rozwoju lokalnej działalności gospodarczej.

Inspirują nas do działania ludzie i dlatego ludzi chcemy inspirować do rozwoju.