Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

Pomnikami są zazwyczaj drzewa okazałych rozmiarów, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Pomniki przyrody na terenie RDLP w Toruniu:

 Pojedyncze drzewa  533 szt.
 Grupy drzew  226 szt.
 Aleje  8 szt.
 Głazy narzutowe  40 szt.
 Skałki, groty, jaskinie  18 szt.
 Pomniki powierzchniowe  28 szt. (56,27 ha)
 Razem  853 szt.