Asset Publisher Asset Publisher

Leśne Kompleksy Promocyjne

Leśne Kompleksy Promocyjne to obszary funkcjonalne o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym. W Lasach Państwowych na terenie całej Polski tworzone są od 1994 roku tzw. leśne kompleksy promocyjne.

Jest ich obecnie (2014 r.) dwadzieścia pięć, z tego dwa w regionie kujawsko-pomorskim: LKP "Bory Tucholskie" i LKP "Lasy Gostynińsko-Włocławskie". Kompleksy promocyjne obejmują jedno, bądź kilka nadleśnictw. Odgrywają wiodącą rolę m.in. w zakresie promocji proekologicznej gospodarki leśnej, aktywnych form ochrony przyrody, badań naukowych i doświadczeń prowadzonych na potrzeby gospodarki leśnej oraz edukacji przyrodniczo-leśnej.

 

Przedstawiciele społeczeństwa – nauki, oświaty, edukacji, ochrony przyrody, lokalnych samorządów – uczestniczą w procesie zarządzania lasami publicznymi. W tym celu tworzone są Rady Naukowo-Społeczne LKP jako organy opiniodawcze i doradcze dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Leśne kompleksy promocyjne są konkretnym przykładem realizowania w praktyce założeń Polityki Leśnej Państwa.