Asset Publisher Asset Publisher

Idąc do lasu pamiętaj o...

Las pełni wiele funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych. Przeciętny mieszkaniec naszego regionu i kraju jest zainteresowany przede wszystkim rekreacją i wypoczynkiem w lesie. To dobrze! Las jest dla ludzi, jednak korzystajmy z niego tak, aby z jednej strony – nie uszczuplić jego zasobów, a z drugiej – nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

Las to złożony i dynamiczny ekosystem, w którym występuje wiele zjawisk przyrodniczych, powodujących również zagrożenia dla człowieka. Ponadto, las to naturalne miejsce pracy leśników i pracowników zakładów usług leśnych, gdzie oni planują i wykonują w ciągu całego roku różne działania ochronne, hodowlane i inne gospodarcze.

Zwróćmy uwagę na potencjalne zagrożenia występujące w lesie

Martwe i obumierające drzewa są integralną częścią lasu. Drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili mogą się przewrócić. Na terenach leśnych mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, złamane konary, czy też drzewa ścięte przez bobry.

Nierówny teren. Las jest pełen wystających korzeni, pni po ściętych drzewach, gałęzi. Szlaki leśne mają charakter terenowy, naturalny i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego zachowaj szczególną ostrożność.

Drogi leśne. Mogą po nich poruszać się różne pojazdy: ciężki sprzęt leśny, pojazdy terenowe Służby Leśnej i inne. Drogi leśne mogą być udostępnione do ruchu publicznego, są wtedy OZNAKOWANE stosownymi znakami.

Szlaki leśne mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo. Szlaki piesze i rowerowe przebiegają również drogami leśnymi i obowiązują na nich ogólne przepisy o ruchu drogowym. Osoby uprawiające jazdę konną mają obowiązek poruszać się wyłącznie po oznakowanych szlakach konnych.

Gdy się zgubisz w lesie nie wpadaj w panikę, spokojnie podążaj w jednym kierunku, aż natrafisz na charakterystyczne punkty terenu. Idąc wzdłuż tych linii, najwyżej kilkaset metrów, na pewno dotrzemy do zbiegu oddziałów, najczęściej oznaczonego specjalnymi, numerowanymi słupkami. Pamiętaj, że wybierając się do lasu warto mieć przy sobie telefon komórkowy z naładowaną baterią i mapę terenu. Możesz też skorzystać z mapy elektronicznej, którą znajdziesz w internecie na stronie www.bdl.lasy.gov.pl.

Zakaz wstępu. Tereny leśne mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych, zagrożenia pożarowego lub innych ważnych względów. Będą wówczas oznaczone żółtymi tablicami ZAKAZ WSTĘPU. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu poruszania się po tych terenach. Nie należy zbliżać się do pracujących maszyn leśnych, samochodów z drewnem w trakcie załadunku oraz do pracujących drwali i zrywkarzy. Obowiązuje bezwzględny zakaz zbliżania się, wchodzenia oraz siadania na stosach i mygłach drewna.

Polowania indywidualne i zbiorowe, regulujące liczebność zwierzyny. Teren polowań zbiorowych oznaczany jest tablicami ostrzegawczymi ustawionymi na drogach i szlakach leśnych.

Dzikie zwierzęta mogą być niebezpieczne, mogą też przenosić choroby (wścieklizna, borelioza), a jad niektórych owadów może wywoływać groźne reakcje alergiczne.

Niekorzystna pogoda (burza, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg, powodujący ryzyko złamania, oblodzone drogi) zwiększa ryzyko nieszczęśliwych wypadków. Podczas silnych wiatrów, czy burzy należy unikać pobytu w lesie. Dotyczy to również leśników i pracowników leśnych. W takich warunkach nawet zdrowe drzewa i gałęzie mogą się łamać, wywracać i spadać w sposób niekontrolowany.

Na terenach leśnych można spotkać niewypały i niewybuchy z czasów wojny. W przypadku ich zauważenia należy powiadomić policję w celu zabezpieczenia terenu.

Rośliny i grzyby które mogą być trujące lub wywołać poparzenia.

Wnyki i sidła, pozostawione przez kłusowników oraz inne zagrożenia trudne do zidentyfikowania. Prosimy o informację w przypadku ich stwierdzenia.

 

Będąc świadomym występujących zagrożeń,

w lesie przebywasz na własną odpowiedzialność.