Asset Publisher Asset Publisher

Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego w Toruniu

„Znaczenie lasów w obronności kraju” to wiodący temat 115. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego, który odbywał się w Toruniu, w dniach od 25 do 27 czerwca 2015 r. Uczestniczyło w nim blisko trzystu leśników i zaproszonych gości z całego kraju.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Leśnego otworzył przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Grzywacz, który po przywitaniu zebranych na sali poprosił ks. Wiktora Ojrzyńskiego – kapelana leśników warszawskich o modlitwę inaugurującą spotkanie i sesję poświeconą m.in. udziałowi w walkach o obronę ojczyzny i martyrologii leśników polskich.

Uhonorowani medalami
Decyzją Ministra Obrony Narodowej grupa leśników została uhonorowana medalami „Za zasługi dla obronności kraju". Medal Złoty odebrał profesor Andrzej Grzywacz. Kolejni leśnicy zostali odznaczeni Medalem „Pro Patria" przyznawanym za zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska w Gdyni" Barbara i Zbigniew Pytko wręczyli Medal Katyński leśnikom zasłużonym w urządzeniu i pielęgnowaniu miejsca pamięci leśników polskich ofiar Zbrodni Katyńskiej, w Wierzchlesie na terenie Borów Tucholskich.

Sesja referatowa
W przedpołudniowej sesji referatowej Zjazdu wystąpili: płk Zbigniew Zieliński z referatem „Przysposobienie Wojskowe Leśników", Ewa Siemaszko z referatem „Leśnicy ofiarami zbrodni wołyńskiej", dr Tomasz Skowronek – „Leśnicy zamordowani trybem katyńskim", Tadeusz Chrzanowski – „Udział leśników w walkach i działalności Gryfa Pomorskiego" oraz Tadeusz Pasternak, który podjął temat „Straży Leśnej w strukturach ładu i bezpieczeństwa państwa".

Jeszcze przed sesją popołudniowa odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci dyrektora Teofila Lorkiewicza, umieszczonej na postumencie przy siedzibie Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Toruniu w sąsiedztwie ronda, które nosi imię Lorkiewicza. O tym wydarzeniu piszemy szerzej w odrębnym artykule (czytaj obok).

W dalszej części sesji referatowej, która odbywała się w sali konferencyjnej Hotelu Filmar w Toruniu wystąpili: ppłk dr hab. Piotr Malinowski, który mówił o „Dawnym znaczeniu lasów w obronności" oraz ppłk dr Artur Michalak, który rozwinął temat „Współczesnego znaczenia lasów w obronności kraju". Na zakończenie sesji referatowej dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek przedstawił prezentację pt. „90 lat Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – historia i współczesność", po której uczestnicy Zjazdu mogli jeszcze obejrzeć dwa filmy. Pierwszy ukazujący walory przyrodnicze lasów kujawsko-pomorskich i drugi poświęcony historii Instytutu Badawczego Leśnictwa.

Nie tylko Toruń
Nazajutrz, 26 czerwca, odbyła się część terenowa Zjazdu. Leśnicy podzieleni na pięć grup autokarowych odwiedzili wybrane miasta regionu: Chełmno, Świecie, Grudziądz, Golub-Dobrzyń, Kruszwica i – przede wszystkim – Toruń z jego urokliwą Starówką. W programie wycieczek były też interesujące obiekty przyrodnicze, a cały dzień zakończył się spotkaniem wszystkich uczestników Zjazdu na terenie leśnej szkółki kontenerowej „Bielawy" w gościnnym Nadleśnictwie Dobrzejewice pod Toruniem.

W trzecim dniu spotkania leśników, odbył  115. Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego, poświęcony m.in. podsumowaniu wydarzenia oraz sformułowaniu wniosków, które wkrótce będą podane do publicznej wiadomości. Zapowiedziano również, że kolejny, 116. Zjazd PTL odbędzie się w przyszłym roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.