Asset Publisher Asset Publisher

Zasłużony dla Policji

Podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Białymstoku medalem brązowym „Za zasługi dla Policji” odznaczony został dyrektor RDLP w Toruniu Bartosz Michał Bazela.

27 lipca 2018 r. w Białymstoku przy Pomniku Mordu Katyńskiego odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń państwowych, resortowych i wyróżnień dla policjantów.

W uroczystości udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, a także kadra kierownicza podlaskiej Policji na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinspektorem Danielem Kołnierowiczem oraz liczni zaproszeni goście i mieszkańcy miasta. Tegoroczne obchody przypadały w 99. rocznicę powstania Policji Państwowej i 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Polska Policja istnieje już 99 lat.

W wojewódzkich obchodach Święta Policji udział wzięli również przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa oraz reprezentanci związków zawodowych i mieszkańcy. Złożono także kwiaty pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego oraz Pomnikiem Danuty Siedzikówny ps. Inka.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” pięciu funkcjonariuszy podlaskiej Policji. Medalem „Za zasługi dla Policji” odznaczonych zostało sześć osób, w tym dyrektor toruńskiej dyrekcji Lasów Państwowych Bartosz Michał Bazela, który wcześniej pracował w Nadleśnictwie Supraśl, jako nadleśniczy.

Całość obchodów wojewódzkiego Święta Policji uświetniła defilada  Kompanii Reprezentacyjnej Policji, Orkiestry Reprezentacyjnej Policji i pododdziału funkcjonariuszy odznaczanych i mianowanych.