Asset Publisher Asset Publisher

Zasłużeni Leśnicy uhonorowani Kordelasami Leśnika Polskiego

Wieloletnie zaangażowanie, służba na rzecz Lasów Państwowych, aktywność zawodowa i społeczna – to cechy wyróżniające ludzi nadzwyczajnych. 19 lipca br. Jarosław Molendowski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, w uznaniu za ogromne poświęcenie zawodowe, uhonorował niestrudzonych Leśników szczególnym odznaczeniem – Kordelasem Leśnika Polskiego.

Jarosław Molendowski, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu: „Witam Was na doniosłej uroczystości, podczas której zasłużeni Leśnicy, w podziękowaniu za trud i oddanie, otrzymają medale oraz odznaczenia za pracę na rzecz ojczystej przyrody.

Dyrektor RDLP w Toruniu podziękował całej społeczności leśnej za cenny wkład w dbałość
o piękno naszego kraju oraz podkreślił jej długoletnie, konsekwentne zaangażowanie
w ochronę przyrody.

„Już od niespełna stu lat Lasy Państwowe pielęgnują różnorodność biologiczną lasów, zabezpieczają je przed różnymi zagrożeniami i umożliwiają Polakom korzystanie z nich. Zasobność polskich lasów stawia nas w ścisłej europejskiej czołówce. To wielkie osiągnięcie leśników i całego społeczeństwa.”Lasy Państwowe są instytucją, która najwyższym szacunkiem wypełnia swój testament założycielski. Stanowi ono wielki majątek narodowy, którego eksploatacja może się odbywać jedynie przy uwzględnieniu interesu publicznego, nierozerwalnie związanego z istnieniem lasu jako dobra przyszłych pokoleń narodu.

Kordelasy Leśnika Polskiego są wyrazem najwyższego, honorowego wyróżnienia. Odznaczenie to jest obecnie honorową i paradną bronią Służby Leśnej, ustanowioną już w 1930 roku. W tamtych czasach stanowił element galowego umundurowania leśników.

Za zasługi dla leśnictwa i wkładu na rzecz rozwoju gospodarki leśnej w regionie kujawsko-pomorskim, wyróżnieni zostali:

  • Ryszard Nowaczyk – inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Brodnica
  • Wiesław Siciński – leśniczy Leśnictwa Czystochleb w Nadleśnictwie Golub-Dobrzyń
  • Marek Wesołowski – leśniczy Leśnictwa Jeziora w Nadleśnictwie Gołąbki
  • Romuald Szymański – leśniczy Leśnictwa Ostrowo w Nadleśnictwie Miradz
  • Tomir Kubicki – leśniczy Leśnictwa Kokoszka w Nadleśnictwie Przymuszewo
  • Stanisław Kolc – leśniczy Leśnictwa Wypalanki w Nadleśnictwie Tuchola
  • Lech Jonczyk – leśniczy Leśnictwa Wikaryjskie w Nadleśnictwie Włocławek
  • Tadeusz Sławiński – emerytowany leśniczy Leśnictwa Dobre w Nadleśnictwie Osie

Akcentując wdzięczność wobec wzorowej postawy, Dyrektor wyraził uznanie wobec Leśników:

„Drodzy, wyróżnieni dziś Leśnicy – stanowicie wzór do naśladowania kolejnym pokoleniom. W imieniu swoim i braci leśnej, wszystkim uhonorowanym serdecznie gratuluję! Darz Bór!”