Asset Publisher Asset Publisher

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z przystąpieniem do prac nad Planami Urządzenia Lasu, w najbliższym czasie będą utworzone Zespoły Lokalnej Współpracy w nadleśnictwach: Golub-Dobrzyń, Skrwilno, Włocławek oraz Zamrzenica. Osoby i organizacje lokalne zainteresowane problematyką zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej zapraszamy do aktywnej współpracy w charakterze członków wyżej wymienionych zespołów.

Zespół Lokalnej Współpracy (ZLW) będzie organem doradczym i  opiniodawczym w sprawach związanych z zagospodarowaniem lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach będących w zarządzie Lasów Państwowych. Zadaniem Zespołu jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań lokalnych społeczności w  zakresie pozaprodukcyjnych funkcji lasu, wyznaczenie zasięgu obszarów o zwiększonej funkcji społecznej, propagowanie informacji o zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarce leśnej oraz kształtowanie świadomości przyrodniczej (ekologicznej)  społeczeństwa.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu prosi, aby Zespół tworzyły osoby lokalnie i czynnie zainteresowane udziałem w kształtowaniu krajobrazu leśnego o funkcji społecznej.

Obecnie zespoły tworzone są w Nadleśnictwach: Golub-Dobrzyń, Skrwilno, Włocławek oraz Zamrzenica.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez formularz online lub na adres e-mail: anna.stepien@torun.lasy.gov.pl do dnia 25.04.2023.