Asset Publisher Asset Publisher

Zakaz wstępu do rezerwatu w Wierzchlesie

Nadleśnictwo Zamrzenica z przykrością informuje, że po dokonanej lustracji terenowej części rezerwatu udostępnionej do zwiedzania, stwierdzono występowanie w I piętrze drzewostanu dużej ilości drzew  obumarłych i w  bardzo słabym stanie zdrowotnym. Wzdłuż wyznaczonej do zwiedzania ścieżki oraz na dojściu do bramy rezerwatu znajdują się drzewa obumarłe, wykazujące oznaki zamierania, pochylone nad ścieżką, powodujące bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia osób poruszających się po tej ścieżce. Są to naturalne procesy dojrzewania i zamierania drzewostanu w wieku około 200 lat.


W związku z powyższym na terenie całości rezerwatu „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczólkowskiego” wprowadziliśmy okresowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz obowiązuje od 08.08.2019 i będzie obowiązywać do dnia 14.04.2020.


Jednocześnie informujemy, że podjęliśmy działania celem opracowania nowej bezpiecznej formy udostępnienia rezerwatu.