Asset Publisher Asset Publisher

Wyjazdowa narada nadleśniczych

Z okazji zakończenia prac nad odnawianiem lasów zniszczonych na terenie Borów Tucholskich katastrofalnymi wiatrami w 2012 r., w Nadleśnictwie Trzebciny odbyła się wyjazdowa narada nadleśniczych, połączona z odsłonięciem pamiątkowego kamienia.

Las, który został w lipcu 2012 roku dosłownie zrównany z ziemią przez trąbę powietrzną, dzięki staraniom leśników – choć kilkadziesiąt lat młodszy – rośnie już znowu. Powierzchnię 468 hektarów połamanych i poprzewracanych drzew w pierwszej kolejności uprzątnięto, aby mogła być później sukcesywnie odnawiana młodym pokoleniem drzew. Działo się to aż do wiosny 2015 r., kiedy leśnicy Nadleśnictwa Trzebciny, zgodnie z planem, założyli ostatnie uprawy leśne. Z tej okazji, jedna z regularnie odbywanych narad miała miejsce właśnie w Nadleśnictwie Trzebciny, które najbardziej odczuło skutki przejścia trąby powietrznej trzy lata temu.

Narada miała miejsce 15 maja 2015 r. w nowej sali edukacyjnej Nadleśnictwa Trzebciny, wykorzystywanej także na spotkania załogi tej jednostki. Podczas narady omawiano bieżące sprawy gospodarcze, poruszono także tematykę gospodarowania na obszarach Natura 2000, w ramach nowo zatwierdzonych Planów Zadań Ochronnych dla tych form ostoi, z których największą w Polsce jest właśnie obszar specjalnej ochrony ptaków Bory Tucholskie.

Podczas terenowej części narady nadleśniczy Piotr Kasprzyk zaprezentował efekty prac nad udostępnieniem powierzchni poklęskowej w postaci zmodernizowanych dróg leśnych (m.in. w technologii wykorzystującej płyty Jumbo oraz sprysk emulsją), niezbędnych do prowadzenia wszelkich działań gospodarczych zmierzających do uporządkowania powierzchni i przywrócenia na niej lasu. Wraz dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów w Toruniu Januszem Kaczmarkiem omówił problematykę odnowienia tak dużego odsłoniętego terenu i maksymalizowania różnorodności gatunkowej i przestrzennej. Do prac odnowieniowych wykorzystywano m.in. bardzo żywotne sadzonki drzew pochodzące z produkcji kontenerowej (z zakrytym systemem korzeniowym), wyprodukowane w nowoczesnej szkółce Bielawy na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice.

Po krótkim objeździe terenowym przyszedł czas na moment kulminacyjny. Nadleśniczy Kasprzyk wraz z dyrektorem Kaczmarkiem przy drodze Tleń-Trzebciny odsłonili pomnikowy kamień upamiętniający zniszczenia, które były tematem głównych wiadomości wszystkich ogólnopolskich mediów jeszcze trzy lata temu i przedmiotem mrówczej pracy leśników związanej z porządkowaniem powierzchni i sadzeniem lasu. W gronie nadleśniczych wszystkich nadleśnictw oraz naczelników biura RDLP w Toruniu, dyrektor Kaczmarek wręczył nadleśniczemu Piotrowi Kasprzykowi nagrodę wraz z podziękowaniami za skuteczne odnowienie powierzchni i przebudowę drzewostanów na zróżnicowane gatunkowo. Nadleśniczy Piotr Kasprzyk nie zapomniał podziękować przy tej okazji za trud wszystkim pracownikom zaangażowanym w to wielkie przedsięwzięcie, w tym wielu obecnym kolegom nadleśniczym. Dodał, że – choć lwia część prac została wykonana – to leśników czeka tu jeszcze kilkadziesiąt lat żmudnego pielęgnowania i ochrony – najpierw upraw leśnych, potem młodników, wreszcie drzewostanów dojrzewających, zanim przyszłe pokolenia zastaną tutaj na powrót piękne, dojrzałe lasy.

Nie zabrakło symbolicznego posadzenia pamiątkowego drzewa. Po tym sympatycznym akcencie przyszedł czas na wypróbowanie solidnej wieży widokowej zbudowaniem staraniem nadleśnictwa, z której roztacza się widok na ogrom tej wyrwy w drzewostanach i zasadzone nowe lasy. Konstrukcja cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród turystów, tym bardziej, że do ich dyspozycji oddano obok wyasfaltowane miejsce postoju pojazdów.

Ostatnim akcentem tego dnia było złożenie pamiątkowego wpisu przez chętnych uczestników narady do historycznej księgi pamiątkowej wspominającej dzieje lasów Nadleśnictwa Trzebciny zniszczonych przez wiatr i odbudowanych przez leśników.