Asset Publisher Asset Publisher

Wizyta Ministra Środowiska i Dyrektora Generalnego LP

Bory Tucholskie odwiedził 26 i 27 czerwca 2014 r. Minister Środowiska Maciej Grabowski oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak. Jej celem było wzięcie udziału w zakończeniu roku szkolnego w Technikum Leśnego w Tucholi oraz omówienie aktualnych zagadnień związanych z gospodarką leśną w lasach.

Technikum Leśne im. Adama Loreta jest jedną z jedenastu szkół leśnych w całym kraju, podległych Ministrowi Środowiska. Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Technikum, minister Grabowski, w obecności dyrektora Wasiaka, a także dyrektor Technikum Anieli Czyżyk, uhonorował najlepszych uczniów i laureatów olimpiad. W ciepłych słowach odniósł się do młodzieży, zwracając uwagę na jubileusz 90-lecia Lasów Państwowych. Poruszył także temat kształcenia leśników i aspektów pracy absolwentów w Lasach Państwowych. Po uroczystości zakończenia roku szkolnego, delegacja zwiedziła poszczególne sale lekcyjne szkoły, od lat kształcącej rzesze przyszłych pracowników Lasów Państwowych. Dyrektor Czyżyk, oprowadzając delegację, przedstawiła także sale kół zainteresowań wraz z ich opiekunami oraz sokolarnię. Wizytę uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych pod batutą Mirosława Pałczyńskiego. Repertuar oraz dynamika wykonania poszczególnych utworów wywarły duże wrażenie na wszystkich obecnych.

Z Ministrem Środowiska spotkali się w Tucholi samorządowcy z Chojnic oraz przedstawiciele Parku Narodowego Bory Tucholskie.

Zarówno minister, jak i dyrektor generalny mieli możliwość odwiedzić teren borowiackich nadleśnictw. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak m.in. przyjrzał się zagospodarowaniu powierzchni poklęskowej po trąbie powietrznej, która w 2012 roku nawiedziła Nadleśnictwo Trzebciny. Podejmujący gości, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Janusz Kaczmarek przedstawił też najnowsze inwestycje drogowe na dotkniętym kataklizmem terenie oraz zaprezentował szereg przykładów szeroko prowadzonej przebudowy drzewostanów jednogatunkowych. Zamiana monokultur sosnowych na odporniejsze drzewostany wielogatunkowe jest – i będzie przez najbliższych kilkadziesiąt lat – jednym z ważniejszych zadań hodowlanych realizowanych przez nadleśnictwa RDLP w Toruniu. Minister Maciej Grabowski miał możliwość zapoznania się ze stanem lasów regionu, jakością tutejszej sosny, interesował się również obiektami leśnej bazy nasiennej, a także inwestycjami.

Wizyta była okazją także do przedyskutowania problemów dotyczących gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody w lasach, w tym rosnącej populacji łosia i bobra na terenie toruńskiej dyrekcji.