Asset Publisher Asset Publisher

Wizyta leśników z Dolnej Saksonii

W dniach 24-26 sierpnia 2016 r. leśnicy z niemieckiego Nadleśnictwa Wolfenbüttel gościli w Borach Tucholskich.

Ta krótka wizyta, przygotowana przez pracowników nadleśnictw Tuchola, Trzebciny i Dąbrowa, była  praktycznym wymiarem realizacji zawartego porozumienia,  podpisanego w 2013 roku między RDLP w Toruniu a lasami państwowymi Dolnej Saksonii.

Przygotowany na życzenie gości program 2-dniowego ich pobytu zakładał przede wszystkim lustracje terenowe efektów prowadzenia gospodarki leśnej na terenach objętych różnymi formami ochrony przyrody, m. in. Natura 2000.

Ponadto, goście, na czele z nadleśniczym Nadleśnictwa Wolfenbüttel Andreasem Baderschneiderem, zapoznani zostali ze specyfiką i trybem nadzoru nad prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa. Dzięki uprzejmości dyrekcji Technikum Leśnego we Tucholi, leśnicy z Wolfenbüttel zapoznali się także ze specyfiką kształcenia zawodowego leśników w Polsce.

Żegnając się z Borami Tucholskimi goście w podziękowaniu za umożliwienie im wizyty wyrazili zainteresowanie kontynuacją wymiany.