Asset Publisher Asset Publisher

Wiemy jak dbać

Większość naszych lasów to monokultury sosnowe przebudowywane na wielogatunkowy silny ekosystem - cel i priorytet dzisiejszego leśnictwa

Nasza gospodarka prowadzi do powstania lasów o różnorodnym składzie gatunkowym, zbliżonym do naturalnej wielofunkcyjności. Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym całkowicie odnawialnym bogactwem. Pozyskujemy je zgodnie z międzynarodowymi certyfikatami.Wycinka lasu jest jednym z etapów jego istnienia. Właśnie w ten sposób drzewa stają się drewnem, a kres ich życia zarazem początkiem nowego pokolenia.

Jesteśmy pewni, że kolejne nasze działania, polegające na odnowieniu wyciętego lasu, przyczynią się do zachowania,  w zmieniającej się rzeczywistości społeczno- gospodarczej, wszechstronnej użyteczności oraz roli środowiska przyrodniczego zgodnie z obecnymi i przyszłymi oczekiwaniami społeczeństwa.

Nasze działania są w pełni przemyślane i zaplanowane, dające pełną stabilizację przyszłości naszych lasów. W zamian za każde wycięte drzewo posadzimy 13 nowych, uzupełniając las o cenne gatunki liściaste oraz krzewy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu leśnego. Gwarantujemy, że społeczeństwo o przyszłość naszych lasów może być spokojne.