Asset Publisher Asset Publisher

Uwaga! Pożary!

Chociaż temperatura powietrza jeszcze nie jest zbyt wysoka, to przesuszona po zimie ściółka leśna oraz trawy na łąkach są niestety materiałem bardzo palnym.

Od początku roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu odnotowaliśmy 7 pożarów o łącznej powierzchni 6,01 ha! Dotychczas największy pożar miał miejsce w ostatnią niedzielę marca (31.03.br.) na terenie Nadleśnictwa Miradz, gdzie spłonęło 5 ha trzcinowisk nad Jeziorem Gopło. Prawdopodobnie pożar był następstwem podpalenia, a jego skutkiem była śmierć wielu gniazdujących tam ptaków. Pozostałe 5 pożarów dotknęło lasy, również powodując straty w środowisku.

Codziennie monitorujemy stopień zagrożenia pożarowego

Codziennie o godzinie 9.00 i 13.00 na terenie całego kraju w Lasach Państwowych dokonuje się pomiaru wilgotności ściółki leśnej i wilgotności względnej powietrza. Między innymi na podstawie tych danych określamy tzw. Stopień Zagrożenia Pożarowego Lasu (SZPL) dla każdej strefy prognostycznej (60 stref jest na terenie Lasów Państwowych). Dzisiaj juz na godzine 9.00 odnotowaliśmy 3 SZPL (czyli duże zagrożenie pożarowe) we wszystkich strefach prognostycznych na terenie toruńskiej dyrekcji. Wilgotność ściółki spadła poniżej 15%, a w południowej części dyrekcji przyrządy pomiarowe wskazały wyniki ok. 12%.  

Każdy codziennie może sprawdzić wyniki tych pomiarów na stronie http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=64

Prosimy o rozwagę ...

Wszystkich, który wybierają się do lasu prosimy o rozwagę. Leśnicy nie zabraniają wjazdu do lasu pojazdami silnikowymi z innego powodu niż bezpieczeństwo odwiedzających te tereny ludzi. Pojazdy stanowią realne zagrożenie dla tak wysuszonej ściółki… Poza tym, w przypadku wystąpienia pożaru lasu, pamiętajmy, że auto pozostawione w innym miejscu niż parking leśny lub oznakowane miejsce postoju pojazdu może utrudniać przejazd wozów PSP.

Używanie otwartego ognia na terenach leśnych i w odległości do 100 m od lasu też jest złym pomysłem i jest zabronione. Podobnie traktowane jest wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. Przepisy prawne zabraniają tego typu działania.