Asset Publisher Asset Publisher

Uroczystości ku czci Św. Huberta w Brodnicy

Od mszy świętej odprawionej pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji Toruńskiej, Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego w asyście kapelanów leśników i myśliwych w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy rozpoczęto świętowanie urodzin patrona ludzi, dla których las jest największą świętością.

Już po raz siedemnasty o tej samej godzinie i w tym samym miejscu spotykają się ludzie, których łączy wykonywany zawód i łowiecka pasja, by uczcić urodziny swego patrona. Z najdalszych zakątków regionu i spoza jego granic przybywają leśnicy i myśliwi z całymi rodzinami by świętować wspólnie, uroczyście i godnie.

Z uwagi na obecność księdza biskupa uroczystości miały rangę diecezjalnych i stały się tak doniosłym wydarzeniem dla regionu, że obecny był na nich osobiście Pierwszy Leśnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w osobie Janusza Kaczmarka - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz najwyżsi przedstawiciele władz okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu z Maciejem Januszewskim - Prezesem Okręgowej Rady Łowieckiej na czele. Uczestnictwo posła na Sejm RP w osobie Zbigniewa Sosnowskiego, radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w osobach Zbigniewa Sochy i Ryszarda Bobera, a także przedstawicieli władz samorządowych pozostałych szczebli dodatkowo podniosły rangę wydarzenia. Nie zabrakło także licznie przybyłych leśników z Nadleśnictwa Brodnica i sąsiednich jednostek z Nadleśniczymi Nadleśnictw Jamy, Dobrzejewice i Toruń na czele.
W tym roku uczestnikami uroczystości były również dzieci ze szkół podstawowych – laureaci konkursu „Las bez tajemnic", organizowanego przez Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki w dowód uznania pracy i osiągane wyniki.

-„Świętość to normalne życie. Jest ono tylko mierzone trochę inną miarą. Świętość jest przeznaczona dla każdego. Ludziom lasu drogę do świętości wyznacza Św. Hubert".

To słowa wypowiedziane podczas homilii przez Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego.

W czasie mszy złożone zostały w ofierze dary lasu. Uroczystości uświetniała obecność licznych pocztów sztandarowych i zespołu sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa Lidzbark, który w drugiej części uroczystości w formie krótkiego koncertu zademonstrował piękno salonowej muzyki myśliwskiej. W ramach uroczystości w kościele, młodzi adepci sztuki łowieckiej złożyli uroczyste ślubowanie przed ołtarzem Św. Huberta.

Po zakończeniu mszy św. uroczystości kontynuowane były w Restauracji u Bosmana. Tutaj była okazja do zabrania głosu i złożenia wszystkim leśnikom i myśliwym życzeń z okazji urodzin ich patrona, a także z okazji 90-tej rocznicy istnienia Lasów Państwowych. Uroczyście odznaczono także ludzi szczególnie dla łowiectwa zasłużonych; Prezes Porozumienia Kół Łowieckich "Kult Św. Huberta" w Brodnicy, Kazimierz Kapuściński za pracę na rzecz integrowania środowisk leśnych i łowieckich i działalność edukacyjną na rzecz promocji polskiego leśnictwa, został odznaczony przez Janusza Kaczmarka, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu „Kordelasem Leśnika Polskiego". Wspólna biesiada myśliwska zakończyła tegoroczne świętowanie.

Na przyszłoroczne obchody już teraz zaprasza Porozumienie Kół Łowieckich „Kult Św. Huberta", Kapelan Leśników i Nadleśnictwo Brodnica.