Asset Publisher Asset Publisher

Sytuacja pożarowa w lasach

Temperatura powietrza od maja br. tylko czasami spada poniżej 30°C. Krótkie przerwy w upałach doświadczamy w ostatnich miesiącach bardzo rzadko. Z jednej strony wypoczywamy, korzystając z uroków lata, jednak z drugiej niepokoją nas informacje o pożarach w europejskich lasach.

A jak jest w Polsce?

Upały są niemal takie, jak na południu Europy. Sytuacja pod względem pożarów jest trudna, jednak leśnicy panują nad nią. Od oczątku roku na terenie RDLP w Toruniu miało miejsce 172 pożarów lasu o łącznej powierzchni 28,44 ha. Niestety aż połowa z nich powstała z powodu człowieka – umyślne podpalenia lub brak rozwagi to najczęstsze przyczyny.

Codziennie o godzinie 9.00 i 13.00 na terenie całego kraju w Lasach Państwowych dokonuje się pomiaru wilgotności ściółki leśnej i wilgotności względnej powietrza. Między innymi na podstawie tych danych określamy tzw. Stopień Zagrożenia Pożarowego Lasu (SZPL) dla każdej strefy prognostycznej (60 stref jest na terenie Lasów Państwowych). Dzisiaj odnotowaliśmy 3 SZPL (czyli duże zagrożenie pożarowe) w czterech z pięciu stref na terenie toruńskiej dyrekcji. Wilgotność ściółki spadła poniżej 15%, a w południowej części dyrekcji przyrządy pomiarowe wskazały wyniki ok. 10%.  

Każdy codziennie może sprawdzić wyniki tych pomiarów na stronie http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=64

Prosimy o rozwagę i wyrozumiałość….

Podczas tak gorącego lata, wszystkich, który wybierają się do lasu prosimy o rozwagę. Leśnicy nie zabraniają wjazdu do lasu pojazdami silnikowymi z innego powodu niż bezpieczeństwo odwiedzających te tereny ludzi. Pojazdy stanowią realne zagrożenie dla tak wysuszonej ściółki… Poza tym, w przypadku wystąpienia pożaru lasu, pamiętajmy, że auto pozostawione w innym miejscu niż parking leśny lub oznakowane miejsce postoju pojazdu może utrudniać przejazd wozów PSP.

Jeśli nadleśniczy wprowadzi okresowy zakaz wstępu do lasu, to też dla Państwa bezpieczeństwa. My wiemy, co się w nim dzieje na co dzień. Jeżeli sytuacja staje się groźna, prosimy nie lekceważyć takich zakazów.

Używanie otwartego ognia na terenach leśnych i w odległości do 100 m od lasu też jest złym pomysłem i jest zabronione. Podobnie traktowane jest wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Niestety, każdy kto nie będzie przestrzegał przepisów prawnych obowiązujących na terenach leśnych i w ich sąsiedztwie, musi liczyć się z konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawnych.