Asset Publisher Asset Publisher

Trwa rekultywacja poligonów

W całym kraju od 2007 r. realizowany jest projekt rekultywacji poligonów. Jego celem jest przywrócenie wartości przyrodniczych oraz udostępnienie ludności terenów pozostających w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

Dzięki przedsięwzięciu o nazwie „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP", wiele miejsc dotychczas niedostępnych dla turystów (dawne obiekty wojskowe, tereny objęte zakazem ze względu na bezpieczeństwo) zostanie teraz udostępnionych. Podobnie – krajobraz dawnych, zdewastowanych baz i poligonów zmieni się na lepsze, zaś rozminowanie terenów podniesie bezpieczeństwo grzybiarzy i wypoczywających w lasach.

Jest to jeden z największych i najkosztowniejszych realizowanych w Europie projektów środowiskowych, który właśnie minął półmetek (ponad 50% wykonanych prac). Jego zakończenie przewidziano na 2015 rok. Został opracowany przez Lasy Państwowe, które złożyły do Komisji Europejskiej wniosek o jego dofinansowanie. Partnerami LP są: Jaspers, Wojsko Polskie, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Szefostwo Inżynierii Wojskowej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt całkowity projektu wynosi 129 mln zł (dofinansowanie z UE - 96 mln zł, wkład własny Lasów Państwowych - 33 mln zł). Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar około 30 000 ha.

W ramach projektu w całym kraju realizowane są następujące działania:
•    Rozpoznanie saperskie i oczyszczenie terenów z niewybuchów itp. Do tej pory oczyszczono 14 845 ha terenów w 28 nadleśnictwach. Wydobyto w tym czasie ponad 1,4 mln sztuk materiałów niebezpiecznych (niewybuchy, niewypały, amunicja itd.)
•    Rozbiórka lub zabezpieczanie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu. Rozebrano obiekty powojskowe i uporządkowano teren w  22 nadleśnictwach.
•    Usuwanie zanieczyszczeń i rewitalizacja gruntów (np. likwidacja pozostałości po składach paliw wojskowych)
•    Odnowienie i zalesienie terenów popoligonowych i powojskowych
•    Ochrona i reintrodukcja (przywrócenie na danym terenie) wybranych gatunków roślin i zwierząt (na poligonach często znajdują się cenne torfowiska, wrzosowiska itp.)

Na terenie toruńskiej dyrekcji Lasów Państwowych w realizacji projektu uczestniczy pięć nadleśnictw (Bydgoszcz, Gniewkowo, Solec Kujawski, Włocławek i Żołędowo). Jego wartość w tych nadleśnictwach wynosi 3,734 mln zł. Prace trwają jeszcze na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz, w pozostałych nadleśnictwach zostały zakończone. Poszukiwania saperskie w całej Polsce przynoszą sporo ciekawych znalezisk, m.in. militariów, a i na terenie RDLP w Toruniu saperzy napotkali na szereg ciekawostek. Np. w Nadleśnictwie Żołędowo, na terenie lasu na Osowej Górze, gdzie w czasie II wojny światowej istniała niemiecka fabryka amunicji, odnaleziono działko przeciwlotnicze MG 151/20. W N. Żołędowo znaleziono w sumie 82 tys. sztuk amunicji. Do rozminowania pozostało jeszcze 370 ha na terenie N. Bydgoszcz.

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt. Adres strony internetowej projektu: www.ckps.lasy.gov.pl (zakładka Projekty PGL LP – Rekultywacja poligonów)